skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timothy J. Power y Cesar Zucco Jr. (orgs.). O Congresso por ele mesmo: Autopercepcoes da classe politica brasileira

Novais, Raquel

America Latina Hoy, August, 2012, Issue 61, p.239(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-2887

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timothy J. POWER y Cesar ZUCCO JR. (orgs.). «O Congresso por ele mesmo: Autopercepções da classe política brasileira». Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 319 pp. ISBN: 978-85-7041-916-3.

Novais, Raquel

América latina hoy: Revista de ciencias sociales, 2012, pp.239-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-2887

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timothy J. POWER y Cesar ZUCCO JR. (orgs.). «O Congresso por ele mesmo: Autopercepções da classe política brasileira». Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 319 pp. ISBN: 978-85-7041-916-3

Raquel Novais

América Latina Hoy, 01 October 2012, Vol.61, pp.239-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-2887 ; E-ISSN: 2340-4396

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timothy J. POWER y Cesar ZUCCO JR. (orgs.). «O Congresso por ele mesmo: Autopercepções da classe política brasileira». Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 319 pp. ISBN: 978-85-7041-916-3

Raquel Novais

América Latina Hoy, 01 October 2012, Vol.61, pp.239-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-2887

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002-2014)*

Zucco, Cesar

Brazilian Political Science Review, 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19813821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_ibope.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicGPS2014.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_beps.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic.gps.2014.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014ibope.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_simmulation.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2010.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014beps.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2014.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication Data for: The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESTIMATING IDEOLOGY OF BRAZILIAN LEGISLATIVE PARTIES, 1990 -2005: A Research Communication*

Power, Timothy ; Zucco, Cesar

Latin American Research Review, 2009, Vol.44(1), pp.218-246,308-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278 ; DOI: 10.1353/lar.0.0072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic partisan transfers in a fiscal federation: evidence from a new Brazilian database

Bugarin, Mauricio ; Marciniuk, Fernanda

Journal of Applied Economics, November 2017, Vol.20(2), pp.211-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1514-0326 ; DOI: 10.1016/S1514-0326(17)30010-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology or What? Legislative Behavior in Multiparty Presidential Settings

Zucco, Cesar

The Journal of Politics, 2009, Vol.71(3), pp.1076-1092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1017/S0022381609090896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Congresso por ele mesmo: Autopercepções da classe política brasileira

Novais, Raquel

América Latina, Hoy, Aug 2012, Vol.61, pp.239-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11302887 ; E-ISSN: 11302895

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributors

Latin American Politics and Society, Winter 2012, Vol.54(4), pp.iii-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531426X ; E-ISSN: 15482456 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2012.00172.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (42)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (7)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (34)
 2. Spanish  (7)
 3. Portuguese  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cesar Zucco Jr.
 2. Brazilian Political Science Review
 3. Zucco, Cesar
 4. Power, Timothy J
 5. Power, Timothy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...