skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Langages de programmation de robots industriels [Texte imprimé]

Haurat Alain; Perrard Jean-Luc

Paris : Hermès, 1989 - (005.13 HAU 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L ; Mauris, G ; Haurat, A ; Foulloy, L

Computers in Industry, 2000, Vol.43(3), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/S0166-3615(00)00070-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Tools Necessary for the Guidance of Flexible Manufacturing Systems

Haurat, A

IFAC Proceedings Volumes, December 1982, Vol.15(9), pp.189-192

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)62752-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Vision and Improvement Approach for Company Performance

Berrah, L ; Haurat, A

IFAC Proceedings Volumes, June 1998, Vol.31(15), pp.689-694

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)40631-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy handling of industrial objectives in performance indicators

Berrah, L ; Mauris, G ; Foulloy, L ; Haurat, A

IFAC Proceedings Volumes, June 1998, Vol.31(15), pp.643-648

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)40624-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field survival of the phytostimulator Azospirillum lipoferum CRT1 and functional impact on maize crop, biodegradation of crop residues, and soil faunal indicators in a context of decreasing nitrogen fertilisation.(Report)

El Zemrany, H. ; Cortet, J. ; Peter Lutz, M. ; Chabert, A. ; Baudoin, E. ; Haurat, J. ; Maughan, N. ; Félix, D. ; Défago, G. ; Bally, R. ; Moënne-Loccoz, Y.;

Soil Biology and Biochemistry, July, 2006, Vol.38(7), p.1712(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL VOLUNTÁRIA E OS INDICADORES DE DESEMPENHO EMPRESARIAL DE COMPANHIAS ABERTAS PARTICIPANTES DO ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)/THE VOLUNTARY DISCLOSURE OF ENVIRONMENTAL INFORMATION AND THE INDICATORS OF BUSINESS PERFORMANCE OF PUBLIC COMPANIES: PARTICIPANTS OF CARBON EFFICIENT...

Viviani, Sueli ; de Moura, Geovanne ; Macêdo, Francisca ; Da Silva, Tarcísio

Revista de Gestão Social e Ambiental, May-Aug 2014, Vol.8(2), pp.18-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1981982X ; DOI: 10.5773/rgsa.v8i2.849

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1997  (1)
 3. 1998đến1999  (2)
 4. 2000đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haurat, A
 2. Berrah, L
 3. Foulloy, L
 4. Mauris, G
 5. Moënne-Loccoz, Yvan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...