skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 6.965.358  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

Santrock John W.

N.Y.,... : McGraw-Hill , 1997 - (305.23 SAN 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

ISSN0009-4064

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

Truy cập trực tuyến

5
Children
Children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

ISBN1-4532-8613-6

Truy cập trực tuyến

6
Children
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

Thames & Hudson Dictionary of the Italian Renaissance, The

ISBN: 9780500201916

Toàn văn sẵn có

7
Children
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

Phillips, Mary Ashton ; Gross, Alan M; Segal, Daniel L (Editor) ; Hersen, Michel (Editor)

ISBN: 9781441913197 ; ISBN: 144191319X ; E-ISBN: 9781441913203 ; E-ISBN: 1441913203 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-1320-3_18

Toàn văn sẵn có

8
Children
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

Phillips, Mary Ashton ; Gross, Alan M; Segal, Daniel L (Editor) ; Hersen, Michel (Editor)

ISBN: 9781441913197 ; ISBN: 144191319X ; E-ISBN: 9781441913203 ; E-ISBN: 1441913203 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-1320-3_18

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking about the future: Comparing children’s forced-choice versus “generative” responses in the “spoon test”

Atance, Cristina M ; Celebi, Seyda Nur ; Mitchinson, Sarah ; Mahy, Caitlin E.V

Journal of Experimental Child Psychology, May 2019, Vol.181, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.12.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The balance control of young children under different shod conditions in a naturalistic environment

Tan, Jernice S.Y

Gait & Posture, February 2019, Vol.68, pp.68-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2018.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concreteness fading fosters children's understanding of the inversion concept in addition and subtraction

Ching, Boby Ho-Hong ; Wu, Xiaohan

Learning and Instruction, June 2019, Vol.61, pp.148-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-4752 ; E-ISSN: 1873-3263 ; DOI: 10.1016/j.learninstruc.2018.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children’s second-order lying: Young children can tell the truth to deceive

Sai, Liyang ; Ding, Xiao Pan ; Gao, Xiaoqing ; Fu, Genyue

Journal of Experimental Child Psychology, December 2018, Vol.176, pp.128-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apologies repair children’s trust: The mediating role of emotions

Ma, Fengling ; Wylie, Breanne E ; Luo, Xianming ; He, Zhenfen ; Xu, Fen ; Evans, Angela D

Journal of Experimental Child Psychology, December 2018, Vol.176, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How children remember the Strange Situation: The role of attachment

Chae, Yoojin ; Goodman, Miranda ; Goodman, Gail S ; Troxel, Natalie ; Mcwilliams, Kelly ; Thompson, Ross A ; Shaver, Phillip R ; Widaman, Keith F

Journal of Experimental Child Psychology, February 2018, Vol.166, pp.360-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the intra-individual structure of values exist in young children?

Lee, Julie A ; Ye, Sheng ; Sneddon, Joanne N ; Collins, Patricia R ; Daniel, Ella

Personality and Individual Differences, 01 May 2017, Vol.110, pp.125-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2017.01.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the consistency and coherence of values in young children using a new Animated Values Instrument

Collins, Patricia R ; Lee, Julie A ; Sneddon, Joanne N ; Döring, Anna K

Personality and Individual Differences, January 2017, Vol.104, pp.279-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2016.08.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juvenile court judicial expertise and children's permanency outcomes

Zinn, Andrew ; Orlebeke, Britany

Children and Youth Services Review, June 2017, Vol.77, pp.46-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-7409 ; E-ISSN: 1873-7765 ; DOI: 10.1016/j.childyouth.2017.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children

American Journal of Family Law, Wntr, 2010, Vol.23(4), p.249(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-6330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHILDREN

Pediatrics, Dec, 2000, Vol.106(6), p.1379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Children]

Charlemagne, Raymond

DOI: 10.25549/IMPA-C123-88496

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.965.358  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.925.138)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.964.792)
 3. Trong mục lục thư viện (251)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (315.392)
 2. 1957đến1972  (95.698)
 3. 1973đến1988  (286.470)
 4. 1989đến2005  (1.627.062)
 5. Sau 2005  (4.378.671)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (1.305.268)
 2. Humans  (955.982)
 3. Female  (591.829)
 4. Male  (517.282)
 5. Child  (394.701)
 6. Children  (339.063)
 7. Adolescent  (286.093)
 8. Public Health  (254.074)
 9. Child, Preschool  (236.571)
 10. Education  (230.824)
 11. Psychology  (165.318)
 12. Social Welfare & Social Work  (83.703)
 13. Adolescents  (48.291)
 14. Social Sciences  (47.333)
 15. Child Development  (47.031)
 16. Law  (42.851)
 17. Parents  (39.145)
 18. Autism  (30.357)
 19. Parenting  (24.758)
 20. Preschool Children  (20.429)
 21. Health Sciences  (11.792)
 22. Vietnam  (7.386)
 23. Autism Spectrum Disorder  (7.165)
 24. Pervasive Developmental Disorders  (5.511)
 25. Arts and Humanities  (535)
 26. Trẻ em  (61)
 27. Tiếng Anh  (47)
 28. Children's encyclopedias and dictionaries  (26)
 29. Xã hội học  (22)
 30. Mỹ  (21)
 31. Giáo dục  (20)
 32. Nghệ thuật  (17)
 33. Phương pháp giảng dạy  (16)
 34. Bách khoa toàn thư  (16)
 35. Văn học  (15)
 36. Khoa học  (10)
 37. Chính trị  (8)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.150.927)
 2. Chinese  (60.488)
 3. French  (55.395)
 4. Spanish  (53.364)
 5. Portuguese  (46.917)
 6. German  (42.359)
 7. Japanese  (20.797)
 8. Korean  (13.117)
 9. Russian  (11.101)
 10. Undetermined  (7.051)
 11. Turkish  (4.790)
 12. Italian  (4.348)
 13. Norwegian  (4.144)
 14. Polish  (2.982)
 15. Persian  (2.307)
 16. Dutch  (1.802)
 17. Danish  (1.704)
 18. Ukrainian  (1.466)
 19. Czech  (1.439)
 20. Arabic  (751)
 21. Romanian  (549)
 22. Lithuanian  (432)
 23. Finnish  (339)
 24. Hungarian  (257)
 25. Greek  (216)
 26. Icelandic  (169)
 27. Slovak  (120)
 28. Serbo-Croatian  (110)
 29. Hebrew  (72)
 30. Vietnamese  (48)
 31. Macedonian  (27)
 32. Maori  (24)
 33. Malay  (16)
 34. Basque  (14)
 35. Bengali  (12)
 36. Thai  (9)
 37. Yiddish  (8)
 38. Armenian  (5)
 39. Welsh  (4)
 40. Hindi  (4)
 41. Georgian  (4)
 42. Albanian  (3)
 43. Burmese  (2)
 44. Malayalam  (2)
 45. Samoan  (1)
 46. Syriac  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Yan
 2. Ekelund, Ulf
 3. Tomasello, Michael
 4. De Henauw, Stefaan
 5. Tremblay, Mark S

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Child

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...