skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna Nouă

Roşu, Răzvan

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

EURO MULTIMEDIA GROUP INC

Experian Commercial Risk Database

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

RUS INTERIORS DESIGN INC

Experian Commercial Risk Database

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

RUS INTERIORS & SURFACES INC

Experian Commercial Risk Database

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUPRINS

Mândrescu, Gheorghe

Studia Universitatis Babes Bolyai - Historia Artium, 2008, Issue 1, p. 1

ISSN: 2065-958X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

GABORIK COMING TO SLOVAKIA NHL STAR TO REPRESENT WORLD CHAMPIONSHIP HOST NATION

States News Service, April 26, 2011

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposition Group Accuses Romanian Interior Minister of Undeclared Share Holding

WNC: Ziua, 2003, Issue 10

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obtaining History: The Case of Ukrainians in Habsburg Galicia, 1848–1900

Zayarnyuk, Andriy

Austrian History Yearbook, 2005, Vol.36, pp.121-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0067-2378 ; E-ISSN: 1558-5255 ; DOI: 10.1017/S0067237800004860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovakia name squad for Euro 2008 qualifier against Germany

Xinhua News Agency, May 29, 2007

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector engineering to improve a staphylococcal surface display system

Wernérus, Henrik ; Ståhl, Stefan

FEMS Microbiology Letters, 2002, Vol. 212(1), pp.47-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/j.1574-6968.2002.tb11243.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine affinity discrimination by normalized fluorescence activated cell sorting in staphylococcal surface display

Löfblom, John ; Wernérus, Henrik ; Ståhl, Stefan

FEMS Microbiology Letters, 2005, Vol. 248(2), pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1016/j.femsle.2005.05.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Per una descrizione linguistica dell'ucraino

Del Gaudio, Salvatore

Quaderni di Linguistica e Studi Orientali, 2016, Vol.2, p.209(25) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/QULSO-2421-7220-18754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Staphylococcal Cell Surface Display and Flow Cytometry for Postselectional Characterization of Affinity Proteins in Combinatorial Protein Engineering Applications

Lofblom, John ; Sandberg, Julia ; Wernerus, Henrik ; Stahl, Stefan

Applied and Environmental Microbiology, 2007, Vol. 73(21), p.6714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240 ; PMID: 17873070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract

International Journal of Colorectal Disease, 1997, Vol.12(3), pp.117-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0179-1958 ; E-ISSN: 1432-1262 ; DOI: 10.1007/BF02749884

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romania - Malta 1-0, in the EURO 2020 qualifiers

Razvan-Adrian Pandea

TCA Regional News, Sep 9, 2019

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2006  (3)
 3. 2007đến2010  (3)
 4. 2011đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. Romanian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stahl, S
 2. Wernérus, H.
 3. Wernerus, H
 4. Ståhl, Stefan
 5. Wernérus, Henrik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...