skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 15.014  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Resource Curse
The Resource Curse
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse

ISBN1-911116-48-7;ISBN1-78821-168-5;ISBN1-911116-50-9

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Curse

Encyclopedia of Global Resources

ISBN: 978-1-64265-057-0

Toàn văn không sẵn có

3
Resource Curse?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Curse?

Ralph ; Coyle

Transition, 2012, Issue 107, p.151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411191 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2979/transition.107.151

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource curse

Lhote, Xavier

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Toàn văn sẵn có

5
Resource Curse or Cure ?
Resource Curse or Cure ?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Curse or Cure ?

ISBN3-642-53872-X;ISBN3-642-53873-8

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Search Of The Missing Resource Curse

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse

Weeks, Jennifer

CQ Global Researcher, 2011, Vol.5(24), pp.597-622

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse

Langton, Marcia

Griffith REVIEW, No. 28, Winter 2010: [72]-[88]

ISSN: 1839-2954

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse

Davis, Graham A. ; Tilton, John E.

Natural Resources Forum, August 2005, Vol.29(3), pp.233-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0203 ; E-ISSN: 1477-8947 ; DOI: 10.1111/j.1477-8947.2005.00133.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The resource curse
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse

Murshed, Syed Mansoob

ISBN: 9781911116493 ; ISBN: 9781911116486 ; E-ISBN: 9781788211680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse

Le Billon, Philippe

The Adelphi Papers, 01 March 2005, Vol.45(373), pp.11-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0567-932X ; E-ISSN: 1478-5145 ; DOI: 10.1080/05679320500129037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse

Energy Economist, Nov 2006, p.2

ISSN: 02627108 ; E-ISSN: 20452705

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse and child mortality, 1961–2011

Wigley, Simon

Social Science & Medicine, March 2017, Vol.176, pp.142-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.01.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural resource curse and the spread of HIV/AIDS, 1990-2008.(Report)

De Soysa, Indra ; Gizelis, Theodora - Ismene

Social Science & Medicine, Jan, 2013, Vol.77, p.90(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural resource curse and the spread of HIV/AIDS, 1990-2008.(Report)

De Soysa, Indra ; Gizelis, Theodora - Ismene

Social Science & Medicine, Jan, 2013, Vol.77, p.90(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Curse and Power Balance: Evidence from Oil-Rich Countries

Bjorvatn, Kjetil ; Farzanegan, Mohammad Reza ; Schneider, Friedrich

World Development, July 2012, Vol.40(7), pp.1308-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-750X ; E-ISSN: 1873-5991 ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2012.03.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse and its Potential Reversal

Boschini, Anne

World Development, March, 2013, Vol.43, p.19(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-750X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional analysis and the "resource curse" in developing countries

De Medeiros Costa, Hirdan Katarina ; Dos Santos, Edmilson Moutinho

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.788-795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional analysis and the "resource curse" in developing countries

De Medeiros Costa, Hirdan Katarina ; Dos Santos, Edmilson Moutinho

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.788-795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional analysis and the "resource curse" in developing countries

De Medeiros Costa, Hirdan Katarina ; Dos Santos, Edmilson Moutinho

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.788-795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 15.014  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.980)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.171)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (27)
 2. 1996đến2001  (168)
 3. 2002đến2007  (1.676)
 4. 2008đến2014  (7.614)
 5. Sau 2014  (5.340)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12.855)
 2. Spanish  (157)
 3. French  (85)
 4. Chinese  (65)
 5. German  (51)
 6. Portuguese  (48)
 7. Russian  (15)
 8. Turkish  (12)
 9. Arabic  (11)
 10. Norwegian  (9)
 11. Korean  (9)
 12. Czech  (7)
 13. Slovak  (3)
 14. Indonesian  (3)
 15. Japanese  (3)
 16. Polish  (3)
 17. Persian  (3)
 18. Hungarian  (2)
 19. Italian  (2)
 20. Romanian  (1)
 21. Danish  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Torvik, Ragnar
 2. Arezki, Rabah
 3. Poelhekke, Steven
 4. van Der Ploeg, Frederick
 5. Bulte, Erwin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...