skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 77.426  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals prices

Foundry Trade Journal, June, 2002, Vol.176(3592), p.9(1)

ISSN: 0015-9042

Toàn văn không sẵn có

2
Explaining Metals Prices
Explaining Metals Prices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Metals Prices

ISBN94-010-7712-6;ISBN0-89838-293-9;ISBN94-009-2687-1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals prices

FT.com, Jan 14, 2008, p.1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals prices

The Kiplinger Washington Letter, Mar 19, 1999, Vol.76(11), p.1

ISSN: 00231770

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral influences in non-ferrous metals prices

Cummins, Mark ; Dowling, Michael ; Lucey, Brian M.

Resources Policy, 2015, Vol.45, p.9(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4207

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slack October.(metals prices)

Mining Journal, Nov 1, 2013, p.14(1)

ISSN: 0026-5225

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Falling metals prices challenge Vedanta

Mark Robinson

Money Management, May 16, 2013

ISSN: 1463-1911

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Falling metals prices challenge Vedanta

Mark Robinson

Investors Chronicle - magazine and web content, May 16, 2013

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals markets poised.(metals prices)

Kloppers, Marius

Mining Journal, Feb 24, 2012, p.35(3)

ISSN: 0026-5225

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing for Mild Explosivity and Bubbles in LME Non‐Ferrous Metals Prices

Figuerola‐Ferretti, Isabel ; Gilbert, Christopher L. ; Mccrorie, J. Roderick

Journal of Time Series Analysis, September 2015, Vol.36(5), pp.763-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-9782 ; E-ISSN: 1467-9892 ; DOI: 10.1111/jtsa.12121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precious metals prices keep Idaho jewelers hopping

Dani Grigg

Idaho Business Review, Nov 18, 2011

ISSN: 8750-4022

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor metals.(prices of minor metals in December)

Mining Journal, Dec 21, 2012, p.12(1)

ISSN: 0026-5225

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As China Slows, Metals Prices Take a Hit

Matt Mossman

Institutional Investor, 2014

ISSN: 0020-3580

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moody's: base metals prices to remain low, outlook stable

CPI Financial, Nov 18, 2014

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral influences in non-ferrous metals prices

Cummins, Mark ; Dowling, Michael ; Lucey, Brian M

Resources Policy, September 2015, Vol.45, pp.9-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4207 ; E-ISSN: 1873-7641 ; DOI: 10.1016/j.resourpol.2015.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding world metals prices returns, volatility and diversification

Chen, Mei - Hsiu

Resources policy, 2010, Vol.35(3), pp. 127-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends of base metals prices

Nguyen, Bao Anh; Semenov, Aggey

Theoretical economics letters, 2015, Vol.5(4), pp. 531-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2078

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluctuations in base metals prices

Nguyen, Bao Anh; Semenov, Aggey

Theoretical economics letters, 2015, Vol.5(4), pp. 545-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2078

Toàn văn sẵn có

19
Fluctuations in Base Metals Prices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluctuations in Base Metals Prices

Anh, Nguyen Bao ; Semenov, Aggey

Theoretical Economics Letters, 2015, Vol.05(04), pp.545-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2078 ; E-ISSN: 2162-2086 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/tel.2015.54064

Toàn văn sẵn có

20
Trends of Base Metals Prices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends of Base Metals Prices

Anh, Nguyen Bao ; Semenov, Aggey

Theoretical Economics Letters, 2015, Vol.05(04), pp.531-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2078 ; E-ISSN: 2162-2086 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/tel.2015.54062

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 77.426  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.227)
 2. Toàn văn trực tuyến (26.768)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (108)
 2. 1963đến1978  (44)
 3. 1979đến1991  (2.929)
 4. 1992đến2005  (9.941)
 5. Sau 2005  (64.376)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (71.957)
 2. French  (47)
 3. Spanish  (16)
 4. German  (5)
 5. Chinese  (4)
 6. Japanese  (3)
 7. Czech  (2)
 8. Russian  (1)
 9. Arabic  (1)
 10. Slovak  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Marley, Michael
 3. Davidson, Sean
 4. Stundza, Tom
 5. Shumsky, Tatyana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...