skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Khánh Hoà

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : Tp. HCM , 1996 - (915.97 NG-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Phú Yên

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1997 - (915.97 NG-Đ 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 1

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh , 1996 - (915.97 NG-Đ(1) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Hà Tiên : Kiên Giang, Minh Hải

Nguyễn Đình Đầu

Tp.Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 2

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1996 - (915.97 NG-Đ(2) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 3

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh 1996 - (915.97 NG-Đ(3) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long : Vĩnh - Bến Tre - Trà Vinh

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Định Tường : Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Biên Hoà : Đồng Nai, Sông Bé, Vũng Tàu, Rịa

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Gia Định : TP. Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Long An

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang : An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1995 - (915.97 NG-Đ 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Thuận : Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng và một phần Đắc Lắc

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1996 - (915.97 NG-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Nghiên cứu lịch sử các địa danh hành chính Nam Bộ
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu lịch sử các địa danh hành chính Nam Bộ

Nguyễn, Đình Tư

Nguyễn, Đ. T. (2004). Nghiên cứu lịch sử các địa danh hành chính Nam Bộ. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 336 (Tháng 06/2004), 13-21.; 0866-7497; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71021

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (12)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Đình Đầu
  2. Nguyễn, Đình Tư

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...