skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have

李娜 ; LI Na

新疆职业大学学报 - Journal of Xinjiang Vocational University, 2009, Vol.17(6), pp.63-66

ISSN: 1009-9549

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Trapped in the reform”: Kindergarten teachers’ experiences of teacher professionalisation in Buleleng, Indonesia

Yulindrasari, Hani ; Ujianti, Putu Rahayu; Adriany, Vina (Editor)

Policy Futures in Education, January 2018, Vol.16(1), pp.66-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1478-2103 ; DOI: 10.1177/1478210317736206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justification in the mathematics classroom: A study of prospective elementary teachers

Simon, Martin A ; Blume, Glendon W

Journal of Mathematical Behavior, 1996, Vol.15(1), pp.3-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-3123 ; E-ISSN: 1873-8028 ; DOI: 10.1016/S0732-3123(96)90036-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contradictions in the Australian Teacher Debate: Implications for Policy and Practice

Seddon, Terri

Journal of education policy, 1991, Vol.6(4), p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-0939 ; E-ISSN: 1464-5106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
高职院校物业管理专业教学改革的现实思考 - On Teaching Reform of Property Management for Vocational Colleges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校物业管理专业教学改革的现实思考 - On Teaching Reform of Property Management for Vocational Colleges

文达 ; Wen Da

湖南科技学院学报 - Journal of Hunan University of Science and Engineering, 2006, Vol.27(4), pp.234-236

ISSN: 1673-2219

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a School-Based Program for Aggressive Children: Comparing Outcomes for Different Levels of Service

Day, David M ; Hartley, Louise

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1995  (1)
 3. 1996đến2005  (1)
 4. 2006đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Adriany, Vina
 2. Day, David M
 3. Ujianti, Putu Rahayu
 4. Yulindrasari, Hani
 5. 李娜

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...