skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth resource potential of the Aki strata-bound Fe-Mn deposit in the Northern Shimanto Belt, central Shikoku, Japan
高知県安芸地域に分布する層準規制型Fe-Mn鉱床のレアアース資源ポテンシャル

藤永, 公一郎 ; 野崎, 達生 ; 中山, 健 ; 加藤, 泰浩 ; Fujinaga, Koichiro ; Nozaki, Tatsuo ; Nakayama, Ken ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2011, Vol.61(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.61.1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of mineral resource potential of rare-earth elements and yttrium-rich mud off the southeastern coast of Hawaiian Islands
ハワイ南東方沖におけるレアアース泥の資源ポテンシャル評価

大田, 隼一郎 ; 藤永, 公一郎 ; 髙谷, 雄太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Ohta, Junichiro ; Fujinaga, Koichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2012, Vol.62(3), pp.197-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.62.197

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry and origins of carbonate fluorapatite in seamount FeMn crusts from the Pacific Ocean

Jiang, Xiao-Dong ; Sun, Xiao-Ming ; Chou, Yu-Min ; Hein, James R ; He, Gao-Wen ; Fu, Yu ; Li, Deng-Feng ; Liao, Jian-Lin ; Ren, Jiang-Bo

Marine Geology, May 2020, Vol.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3227 ; E-ISSN: 1872-6151 ; DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106135

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of extremely REY-rich mud in the western North Pacific Ocean

Iijima, Koichi ; Yasukawa, Kazutaka ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Machida, Shiki ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Haraguchi, Satoru ; Nishio, Yoshiro ; Usui, Yoichi ; Nozaki, Tatsuo ; Yamazaki, Toshitsugu ; Ichiyama, Yuji ; Ijiri, Akira ; Inagaki, Fumio ; Machiyama, Hideaki ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.557-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0431

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tremendous potential of deep-sea mud as a source of rare-earth elements

Takaya, Yutaro ; Yasukawa, Kazutaka ; Kawasaki, Takehiro ; Fujinaga, Koichiro ; Ohta, Junichiro ; Usui, Yoichi ; Nakamura, Kentaro ; Kimura, Jun-Ichi ; Chang, Qing ; Hamada, Morihisa ; Dodbiba, Gjergj ; Nozaki, Tatsuo ; Iijima, Koichi ; Morisawa, Tomohiro ; Kuwahara, Takuma ; Ishida, Yasuyuki ; Ichimura, Takao ; Kitazume, Masaki ; Fujita, Toyohisa ; Kato

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Apr 2018, Vol.8, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-23948-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
REY-Rich Mud
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

REY-Rich Mud

Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Machida, Shiki ; Haraguchi, Satoru ; Kato, Yasuhiro

Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths

Series ISSN: 0168-1273 ; ISBN: 9780444632609 ; ISBN: 0444632603 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-63260-9.00268-6

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare Earth Elements and Yttrium (REY) in coal mine drainage from the Illinois Basin, USA

Lefticariu, Liliana ; Klitzing, Kyle L ; Kolker, Allan

International Journal of Coal Geology, 02 January 2020, Vol.217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-5162 ; E-ISSN: 1872-7840 ; DOI: 10.1016/j.coal.2019.103327

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Findings from Chiba Institute of Technology Broaden Understanding of Science (The tremendous potential of deep-sea mud as a source of rare-earth elements).(Report)

Science Letter, May 11, 2018, p.2202

ISSN: 1538-9111

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Findings from Chiba Institute of Technology Broaden Understanding of Science (The tremendous potential of deep-sea mud as a source of rare-earth elements).(Report)

Science Letter, May 11, 2018, p.2202

ISSN: 1538-9111

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huge rare earth deposits found in deep-sea mud in Pacific

PTI - The Press Trust of India Ltd., July 4, 2011

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huge rare earth deposit found in central, south-eastern Pacific - Japan experts

BBC Monitoring International Reports, July 4, 2011

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huge rare earth deposits found in deep-sea mud in Pacific

PTI - The Press Trust of India Ltd., July 4, 2011

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rey Resources Limited (REY) - Company Capsule

World Market Intelligence

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rey Resources Limited (REY) - Company Capsule

World Market Intelligence

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATE: Gujarat NRE Unit Makes Hostile Bid For Rey Resources

Dow Jones Institutional News, Jun 4, 2009

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomaly and geochemistry of rare earth elements and yttrium in the late Permian coal from the Moxinpo mine, Chongqing, southwestern China

Zou, Jianhua ; Liu, Dong ; Tian, Heming ; Li, Tian ; Liu, Feng ; Tan, Lin

International Journal of Coal Science & Technology, 2014, Vol.1(1), pp.23-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-8293 ; E-ISSN: 2198-7823 ; DOI: 10.1007/s40789-014-0008-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norwest Energy NL (NWE) - Oil & Gas - Deals and Alliances Profile

GlobalData Company Deals and Alliances Profiles

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkages between the Genesis and Resource Potential of Ferromanganese Deposits in the Atlantic, Pacific, and Arctic Oceans

Menendez, Amaya ; James, Rachael ; Shulga, Natalia ; Connelly, Doug ; Roberts, Steve

Minerals, 2018, Vol.8(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2075163X ; DOI: Minerals 2018, 8(5), 197; 10.3390/min8050197

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Petroleum Limited (KEY) - Oil & Gas - Deals and Alliances Profile

GlobalData Company Deals and Alliances Profiles

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Petroleum Limited (KEY) - Oil & Gas - Deals and Alliances Profile

GlobalData Company Deals and Alliances Profiles

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2011  (5)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24)
 2. Japanese  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fujinaga, Koichiro
 2. Kato, Yasuhiro
 3. Takaya, Yutaro
 4. Ohta, Junichiro
 5. Yasukawa, Kazutaka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...