skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology and Therapeutics, April 2019, Vol.196, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-7258 ; E-ISSN: 1879-016X ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China Quarterly, 210, June 2012, pp. 500-539

Polumbaum, Judy ; Kraus, Richard Curt ; Hua; Barr, Yu; Allan H

The China Quarterly, Jun 2012, Vol.210, pp.500-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03057410 ; E-ISSN: 14682648 ; DOI: 10.1017/S0305741012000495

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncoding RNAs in cancer therapy resistance and targeted drug development.(Report)

Wang, Wen - Tao ; Han, Cai ; Sun, Yu - Meng ; Chen, Tian - Qi ; Chen, Yue - Qin

Journal of Hematology & Oncology, June 7, 2019, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-8722 ; DOI: 10.1186/s13045-019-0748-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Wen-Tao
  2. Sun, Yu-Meng
  3. Han, Cai
  4. Yu, Am
  5. Tian-Qi Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...