skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A family of oxidecarbidecarbon and oxidenitridecarbon nanocomposites

Schnepp, Z. ; Hollamby, M. J. ; Tanaka, M. ; Matsushita, Y. ; Xu, Y. ; Sakka, Y.

Chemical Communications, 2014, Vol.50(40), pp.5364-5366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c3cc47480a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescent liquid pyrene derivative-in-water microemulsions

Hollamby, M. J. ; Danks, A. E. ; Schnepp, Z. ; Rogers, S. E. ; Hart, S. R. ; Nakanishi, T.

Chemical Communications, 2016, Vol.52(46), pp.7344-7347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c6cc01517d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanistic insights into the formation of porous carbons from gelatin

Danks, A. E. ; Hollamby, M. J. ; Hammouda, B. ; Fletcher, D. C. ; Johnston-Banks, F. ; Rogers, S. E. ; Schnepp, Z.

Journal of Materials Chemistry A, 2017, Vol.5(23), pp.11644-11651 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1039/c6ta10517c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular magnetic switch for a metallofullerene

Wu, Bo ; Wang, Taishan ; Feng, Yongqiang ; Zhang, Zhuxia ; Jiang, Li ; Wang, Chunru

Nature Communications, Mar 2015, Vol.6, p.6468 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms7468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to Design Functional Molecular Liquids with Tailorable Properties using Pyrene-Fluorescence as a Probe

Lu, Fengniu ; Takaya, Tomohisa ; Iwata, Koichi ; Kawamura, Izuru ; Saeki, Akinori ; Ishii, Masashi ; Nagura, Kazuhiko ; Nakanishi, Takashi

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jun 2017, Vol.7, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-017-03584-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-step route to a hybrid tio 2 /ti x w 1− x n nanocomposite by in situ selective carbothermal nitridation

Schnepp, Zoë ; Hollamby, Martin J ; Tanaka, Masahiko ; Matsushita, Yoshitaka ; Katsuya, Yoshio ; Sakka, Yoshio

Science and Technology of Advanced Materials, 2012, Vol.13(3), p.035001 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-6996 ; E-ISSN: 1878-5514 ; DOI: 10.1088/1468-6996/13/3/035001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A slippery molecular assembly allows water as a self-erasable security marker

Thirumalai, Rajasekaran ; Mukhopadhyay, Rahul ; Praveen, Vakayil ; Ajayaghosh, Ayyappanpillai

Scientific Reports (Nature Publisher Group), May 2015, Vol.5, p.9842 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep09842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunctional Eu3+- and Er3+/Yb3+-doped GdVO4 nanoparticles synthesized by reverse micelle method

Gavrilovic, Tamara ; Jovanovic, Dragana ; Lojpur, Vesna ; Dramicanin, Miroslav

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Feb 2014, Vol.4, p.4209 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep04209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-shot preparation of topologically chimeric nanofibers via a gradient supramolecular copolymerization

Kitamoto, Yuichi ; Pan, Ziyan ; Prabhu, Deepak ; Isobe, Atsushi ; Ohba, Tomonori ; Shimizu, Nobutaka ; Takagi, Hideaki ; Haruki, Rie ; Adachi, Shin-Ichi ; Yagai, Shiki

Nature Communications, Oct 2019, Vol.10, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-12654-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light-induced unfolding and refolding of supramolecular polymer nanofibres

Adhikari, Bimalendu ; Yamada, Yuki ; Yamauchi, Mitsuaki ; Wakita, Kengo ; Lin, Xu ; Aratsu, Keisuke ; Ohba, Tomonori ; Karatsu, Takashi ; Hollamby, Martin ; Shimizu, Nobutaka ; Takagi, Hideaki ; Haruki, Rie ; Adachi, Shin-Ichi ; Yagai, Shiki

Nature Communications, May 2017, Vol.8, p.15254 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms15254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy transfer in supramolecular materials for new applications in photonics and electronics

Wong, Ken-Tsung ; Bassani, Dario

NPG Asia Materials, Jul 2014, Vol.6, p.e116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18844049 ; E-ISSN: 18844057 ; DOI: 10.1038/am.2014.53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (3)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hollamby, Mj
 2. Hollamby, M J
 3. Schnepp, Z
 4. Takagi, Hideaki
 5. Haruki, Rie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...