skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
RNA interference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA interference

Paddison Patrick J; Vogt P. K; SpringerLink (Online service)

N.Y. : Springer, 2008 - (572.8 RNA 2008) - ISBN9783540751564

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Master-slave synchronization of singular Lur'e systems with time-delay.(Report)

Yang, Zebin ; Zhang, Xinhua ; Ji, Xiaofu

Journal of Control Theory and Applications, Nov, 2011, Vol.9(4), p.594(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6340

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible Inhibition of Glutathione S-Transferase by Phenethyl Isothiocyanate (PEITC), a Dietary Cancer Chemopreventive Phytochemical

Kumari, Vandana ; Dyba, Marzena ; Holland, Ryan ; Yu-He, Liang ; Singh, Shivendra ; Ji, Xinhua

PLoS One, Sep 2016, Vol.11(9), p.e0163821 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0163821

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Molecular Chain Structure on Fracture Mechanical Properties of Aeronautical Polymethyl Methacrylate Using Extended Digital Image Correlation Method

Shang, Wei ; Yang, Xiaojing ; Ji, Xinhua ; Liu, Zhongxian ; Shang, Wei ; Yang, Xiaojing ; Ji, Xinhua ; Liu, Zhongxian

Advances in Materials Science and Engineering, 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 16878442 ; DOI: 10.1155/2016/1372413

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sphingosine 1-phosphate receptor modulator fingolimod (FTY720) does not promote remyelination in vivo

Hu, Yinghui ; Lee, Xinhua ; Ji, Benxiu ; Guckian, Kevin ; Apicco, Daniel ; Pepinsky, R. Blake ; Miller, Robert H. ; Mi, Sha

Molecular and Cellular Neuroscience, Sept, 2011, Vol.48(1), p.72(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7431

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New ways to derivatize at position 6 of 7,7-dimethyl-7,8-dihydropterin

Shi, Genbin ; Ji, Xinhua

Tetrahedron Letters, Nov 16, 2011, Vol.52(46), p.6174(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for non-catalytic and catalytic activities of ribonuclease III.(Author abstract)

Ji, Xinhua

Acta Crystallographica Section D, August, 2006, Vol.62(8), p.933(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0907-4449

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

estrutura de conexão tampa de proteção, tampa superior e cobertura e contactora

Xinhua Ji ; Xueru Chen

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of a plectonemic RNA supercoil

Jason R. Stagno ; Buyong Ma ; Jess Li ; Amanda S. Altieri ; R. Andrew Byrd ; Xinhua Ji

Nature Communications, 2012, Vol.3, p.901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms1903

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Insight into the Mechanism of Double-Stranded RNA Processing by Ribonuclease III.(Report)

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Cell, Jan 27, 2006, Vol.124(2), p.355(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Möbius transformation and degenerate hyperbolic equation

Xinhua, JI

Advances in Applied Clifford Algebras, 2001, Vol.11, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-7009 ; E-ISSN: 1661-4909 ; DOI: 10.1007/BF03219129

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer Cell-Directed Drug Delivery and Chemopotentiating Effects by GSTP1-Activated Nitric Oxide (NO)-Releasing Prodrug

Kumari, Vandana ; Holland, Ryan J ; Luthers, Christina E ; Dyba, Marzena A ; Tarasov, Sergey G ; Saavedra, Joseph E ; Keefer, Larry K ; Ji, Xinhua;

Biophysical Journal, Feb 16, 2016, Vol.110(3), p.541a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2015.11.2898

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METODO Y DISPOSITIVO PARA ENVIAR INFORMACION.
INFORMATION PUSHING METHOD, APPARATUS, DEVICE AND SYSTEM

Zhijun Chen ; Xinhua Ji ; Haifeng LI

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallographic and molecular dynamics simulation analysis of Escherichia coli dihydroneopterin aldolase

Blaszczyk, Jaroslaw ; Lu, Zhenwei ; Li, Yue ; Yan, Honggao ; Ji, Xinhua

Cell & Bioscience, Sept 2, 2014, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-3701 ; DOI: 10.1186/2045-3701-4-52

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
试论出境木质包装检疫监管体系的创新与完善 - Innovation and improvement of quarantine supervision system on export wood packaging materials.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论出境木质包装检疫监管体系的创新与完善 - Innovation and improvement of quarantine supervision system on export wood packaging materials.

杨光 ; 吴新华 ; 季健清 ; Yang Guang,Wu Xinhua, Ji Jianqing

植物检疫 - Plant Quarantine, 2014, Vol.28(05), pp.87-90

ISSN: 1005-2755

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisubstrate analogue inhibitors of 6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase: New design with improved properties.(Report)

Shi, Genbin ; Shaw, Gary ; Liang, Yu - He ; Subburaman, Priadarsini ; Li, Yue ; Wu, Yan ; Yan, Honggao ; Ji, Xinhua

Bioorganic & Medicinal Chemistry, Jan 1, 2012, Vol.20(1), p.47(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0896

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisubstrate analog inhibitors of 6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase: New lead exhibits a distinct binding mode.(Report)

Shi, Genbin ; Shaw, Gary ; Li, Yue ; Wu, Yan ; Yan, Honggao ; Ji, Xinhua

Bioorganic & Medicinal Chemistry, July 15, 2012, Vol.20(14), p.4303(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0896

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
地质学学科国家自然科学奖的统计分析 - CHARACTERISTICS OF STATE NATURAL SCIENCE AWARDS IN GEOLOGY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地质学学科国家自然科学奖的统计分析 - CHARACTERISTICS OF STATE NATURAL SCIENCE AWARDS IN GEOLOGY

王银宏 ; 王力 ; 雷新华 ; 季荣生 ; 白洁 ; Wang Yinhong, Wan Li, Lei Xinhua, Ji Rongsheng ,Bai Jie

中国科学基金 - Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2012, Issue 06, pp.335-338

ISSN: 1000-8217

Truy cập trực tuyến

19
VIGS载体在果树中的应用研究进展 - Progress of research on application of VIGS vectors in fruit trees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIGS载体在果树中的应用研究进展 - Progress of research on application of VIGS vectors in fruit trees

张新华 ; 季娜娜 ; 闵德栋 ; 邵淑君 ; 李富军 ; ZHANG Xinhua, JI Nana, MIN Dedong, SHAO Shujun, LI Fujun

果树学报 - Journal of Fruit Science, 2017, Vol.34(04), pp.507-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-9980

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanism of RNA duplex recognition and unwinding by DEAD-box helicase DDX3X

He, Song ; Ji, Xinhua

Nature Communications, Jul 2019, Vol.10, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-11083-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (8)
 2. 2003đến2006  (6)
 3. 2007đến2010  (23)
 4. 2011đến2015  (18)
 5. Sau 2015  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (55)
 2. Sáng chế  (10)
 3. Tin tức  (6)
 4. Sách  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (65)
 2. Portuguese  (3)
 3. French  (2)
 4. German  (2)
 5. Chinese  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1)
 2. R - Medicine.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ji, Xinhua
 2. Ji, Xh
 3. Xinhua Ji
 4. Gan, Jianhua
 5. Shaw, Gary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...