skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Greek xóa Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Defense and economic cooperation: agreement between the United States of America and Greece signed at Athens September 8, 1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense and economic cooperation: agreement between the United States of America and Greece signed at Athens September 8, 1983

Greece; United States ; United States

Toàn văn sẵn có

2
Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece

United States ; United States

1988-1989

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A comprehensive lexicon of the Greek language: adapted to the use of colleges and schools in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive lexicon of the Greek language: adapted to the use of colleges and schools in the United States

Pickering, John

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A comprehensive lexicon of the Greek language: adapted to the use of collegees and schools in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive lexicon of the Greek language: adapted to the use of collegees and schools in the United States

Pickering, John

Toàn văn sẵn có

5
Jern og Stål : Statistisk årbog 1989
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jern og Stål : Statistisk årbog 1989

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-826-0906-5

Toàn văn sẵn có

6
Industri : Statistisk årbog 1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1988

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-9038-0

Toàn văn sẵn có

7
Industri : Statistisk årbog 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1986

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-7488-1

Toàn văn sẵn có

8
Årbog for Industristatistik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Årbog for Industristatistik

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-4917-8

Toàn văn sẵn có

9
Industri : Statistisk årbog 1985
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1985

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-5566-6

Toàn văn sẵn có

10
Uarda: a romance of ancient Egypt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uarda: a romance of ancient Egypt

Ebers, Georg

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Greek Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Greek Language in the Digital Age

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-28935-4 ; E-ISBN: 978-3-642-28936-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28936-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The enneads of plotinus a commentary, volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enneads of plotinus a commentary, volume 1

Kalligas, Paul

E-ISBN 9780691154213

Toàn văn sẵn có

13
Narratives of Place, Belonging and Language : An Intercultural Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives of Place, Belonging and Language : An Intercultural Perspective

Nic Craith, Máiréad

E-ISBN: 9780230355514 E-ISBN: 023035551X DOI: 10.1057/9780230355514 ISBN: 9780230202634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chreia and ancient rhetoric: classroom exercises

Hock, Ronald F. ; O'Neil, Edward N

ISBN: 1-589830-18-0 ; ISBN: 978-1-589830-18-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (4)
 2. 1986đến1988  (3)
 3. 1989đến1991  (2)
 4. 1992đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (6)
 2. Danish  (5)
 3. Dutch  (5)
 4. German  (4)
 5. Italian  (3)
 6. Portuguese  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...