skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.749  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Sterett, Susan

ISBN10: 0754624749 ; ISBN13: 9780754624745 ; E-ISBN10: 1315252597 ; E-ISBN13: 9781315252599

Toàn văn không sẵn có

2
Employment law : going beyond compliance to engagement and empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment law : going beyond compliance to engagement and empowerment

Twomey Rosemarie Feuerbach.

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2010. - (344.7301 TWO 2010) - ISBN9780073026978 (hbk. : alk. paper);ISBN0073026972 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Duke Universitymmnmmschool Of Law

Toàn văn không sẵn có

4
Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law

Browne, Kevin

ISBN10: 1911269402 ; ISBN13: 9781911269403 ; E-ISBN10: 1911269623 ; E-ISBN13: 9781911269625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Chinese immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese immigration law

Guofu Liu

E-ISBN 9781409409403 ; E-ISBN 9781409409410

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Textbook on Immigration and Asylum Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook on Immigration and Asylum Law

Clayton, Gina

ISBN10: 0199699437 ; ISBN13: 9780199699438 ; E-ISBN10: 0191666580 ; E-ISBN13: 9780191666582

Toàn văn không sẵn có

7
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29

Steve Peers ; Elspeth Guind Jonathan Tomkin

ISBN10: 9004222243 ; ISBN13: 9789004222243 ; E-ISBN10: 9004222391 ; E-ISBN13: 9789004222397

Toàn văn không sẵn có

8
Inside immigration law: Migration management and policy application in germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside immigration law: Migration management and policy application in germany

Tobias G. Eule

E-ISBN 9781409470137 ; E-ISBN 9781409470144

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Immigration Law, 2/e
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law, 2/e

Liew, Jamie Chai Yun ; Galloway, Donald

Essentials of Canadian Law

ISBN: 9781552213933 ; ISBN: 1552213935

Toàn văn sẵn có

10
Immigration Outside the Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Outside the Law

Motomura, Hiroshi

ISBN10: 0199768439 ; ISBN13: 9780199768431 ; E-ISBN10: 0199385300 ; E-ISBN13: 9780199385300

Toàn văn sẵn có

11
Inside Immigration Detention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Immigration Detention

Bosworth, Mary;

ISBN10: 0199675473 ; ISBN10: 0198722575 ; ISBN13: 9780199675470 ; ISBN13: 9780198722571 ; E-ISBN10: 0191663522 ; E-ISBN13: 9780191663529

Toàn văn không sẵn có

12
Corporate Immigration Law: A Practitioner's Guide: A Practitioner's Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Immigration Law: A Practitioner's Guide: A Practitioner's Guide

Offer, Bettina ; Agarwal, Shalini

ISBN10: 0195367200 ; ISBN10: 0199919933 ; ISBN13: 9780195367201 ; ISBN13: 9780199919932 ; E-ISBN10: 0199710325 ; E-ISBN13: 9780199710324

Toàn văn không sẵn có

13
The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America

Gabriel J. Chin ; Rose Cuison Villazor;

ISBN: 9781107084117 ; ISBN: 9781107445987 ; ISBN: 1107084113 ; ISBN: 1107445981 ; E-ISBN: 9781316018828 ; E-ISBN: 1316018822 ; DOI: 10.1017/CBO9781316018828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Immigration Battle in American Courts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration Battle in American Courts

Law, Anna;

ISBN: 9780521767088 ; ISBN: 9781107617933 ; ISBN: 0521767083 ; ISBN: 1107617936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes

Clíodhna Murphy

E-ISBN 9781409462514 ; E-ISBN 9781409462521 ; E-ISBN 9781472404862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Integration at the Border: The Dutch Act on Integration Abroad and International Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration at the Border: The Dutch Act on Integration Abroad and International Immigration Law

Vries, K.M. de

ISBN10: 1849464103 ; ISBN13: 9781849464109 ; E-ISBN10: 1782251421 ; E-ISBN13: 9781782251422

Toàn văn không sẵn có

17
U.S. immigration and education cultural and policy issues across the lifespan.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. immigration and education cultural and policy issues across the lifespan.

Grigorenko, Elena L.;

E-ISBN 0826111076 ; E-ISBN 9780826111074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.

Bernard Ryan ; Valsamis Mitsilegas

ISBN10: 9004172335 ; ISBN13: 9789004172333 ; E-ISBN10: 9047425804 ; E-ISBN13: 9789047425809

Toàn văn không sẵn có

19
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law

Steve Pe.. l.]

ISBN10: 9004222235 ; ISBN13: 9789004222236 ; E-ISBN10: 9004222383 ; E-ISBN13: 9789004222380

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Child Am I?: Unaccompanied, Undocumented Children in U.S. Immigration Custody

Terrio, Susan J.

E-ISBN: 9780520961449 ; DOI: 10.1525/9780520961449

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.749  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (53)
 2. 1963đến1978  (59)
 3. 1979đến1992  (173)
 4. 1993đến2007  (470)
 5. Sau 2007  (966)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.732)
 2. Tạp chí  (14)
 3. Luận án, luận văn  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.469)
 2. German  (54)
 3. Spanish  (21)
 4. French  (12)
 5. Italian  (4)
 6. Chinese  (3)
 7. Dutch  (2)
 8. Russian  (1)
 9. Maori  (1)
 10. Arabic  (1)
 11. Hebrew  (1)
 12. Hindi  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States, Congress
 2. Guild, Elspeth
 3. Dashwood, Alan
 4. Barnard, Catherine
 5. Sarat, Austin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...