skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: Procédure Judiciaire xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violences sexuelles à l’adolescence : constats et réflexions. Analyse de la population adolescente reçue pour suspicion de violences sexuelles à l’unité médico-judiciaire de Paris

Dupont, M ; Rey-Salmon, C ; Messerschmitt, P ; Marty, F

Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, January 2015, Vol.63(1), pp.36-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0222-9617 ; E-ISSN: 1769-6615 ; DOI: 10.1016/j.neurenf.2014.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Analyse économique de l'expertise judiciaire
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse économique de l'expertise judiciaire

Oytana, Yves

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Messerschmitt, P
  2. Dupont, M
  3. Marty, F
  4. Oytana, Yves
  5. Rey-Salmon, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...