skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa Phân loại theo DDC: International economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thế giới toàn cảnh Ramses : nghiên cứu tổng hợp thường niên của Viện Quan hệ quốc tế Pháp về hệ thống kinh tế và các vấn đề có tính chất chiến lược thế giới-RAMSES 2003

Defages Philippe Moreau; Montbrial Thierry de

H. : CTQG, 2003 - (337 THE 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một diễn đàn Đavốt khác : sách tham khảo

Bùi Đình Thanh người dịch

H. : Chính trị Quốc gia, 2000 - (337 MOT 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The challenge of global capitalism : the world economy in the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge of global capitalism : the world economy in the 21st century

Gilpin Robert.; Gilpin Jean M

Princeton, NJ : Princeton University Press, c2000. - (337 GIL 2000) - ISBN0691049351 (cl. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...