skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Thế kỷ 21 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Phan, Thùy Linh; Bùi, Thành Nam

Phan,T.L. (2012). Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050000643; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36548

Truy cập trực tuyến

2
Sức mạnh mềm Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 21 : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sức mạnh mềm Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 21 : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Võ, Thị Mai Thuận; Nguyễn, Tiến Lực

Võ, T.M.T. (2012). Sức mạnh mềm Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 21. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001102; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36524

Truy cập trực tuyến

3
Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Đoàn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thu Mỹ

Đoàn, T.T.N. (2010). Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01942; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36586

Truy cập trực tuyến

4
Chính sách ngoại giao năng lượng của Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ 21: Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 02 06
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại giao năng lượng của Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ 21: Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 02 06

Đoàn, Thị Thu Hương; Bùi, Hồng Hạnh

02050001874; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35467

Truy cập trực tuyến

5
Quan hệ Nhật Bản - Châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nhật Bản - Châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Phạm, Thị Kim Huế; Nguyễn, Thanh Hiền, người hướng dẫn

02050001774; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35521

Truy cập trực tuyến

6
An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Dương, Quang Duy; Bùi, Nhật Quang

Dương, Q.D. (2012). An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001103; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36523

Truy cập trực tuyến

7
Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại an ninh quốc phòng của Australia trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại an ninh quốc phòng của Australia trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

La, Hồng Nhung; Vũ, Tuyết Loan

La, H.N. (2012). Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại an ninh quốc phòng của Australia trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050000909; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36537

Truy cập trực tuyến

8
Đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển liên minh Châu Âu từ đầu thế kỷ 21 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển liên minh Châu Âu từ đầu thế kỷ 21 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Bùi, Thế Đức; Phạm, Quang Minh, người hướng dẫn

02050001771; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35524

Truy cập trực tuyến

9
Đánh giá khả năng hình thành khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á trong những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng hình thành khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á trong những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nông, Phan Đăng; Nguyễn, Tiến Lực, người hướng dẫn

02050001770; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35525

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sức mạnh mềm Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 21 : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Võ Thị Mai Thuận; Nguyễn Tiến Lực người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.52 VO-T 2012)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại an ninh quốc phòng của Australia trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

La Hồng Nhung; Vũ Tuyết Loan người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.94 LA-N 2012)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Phan Thùy Linh; Bùi Thành Nam người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.597073 PH-L 2012)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Đoàn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Thu Mỹ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327.1 ĐO-N 2010)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nhật Bản - Châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Thanh Hiền người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (327.5206 PH-H 2013)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại giao năng lượng của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Thị Loan; Lê Văn Mỹ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (327.51 NG-L 2014)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung Quốc với các nước Trung Á những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Văn Nam; Lê Văn Mỹ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (327.51058 NG-N 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hội nhập theo khu vực theo xu hướng cánh tả của các nước Mỹ la tinh đầu thế kỷ 21 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Văn Đáp; Lê Thế Quế người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (327.7 NG-Đ 2015)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng hình thành khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á trong những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nông Phan Đăng; Nguyễn Tiến Lực người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (382.1 NO-Đ 2013)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển liên minh Châu Âu từ đầu thế kỷ 21 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Bùi Thế Đức; Phạm Quang Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (337.142 BU-Đ 2013)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Dương Quang Huy; Bùi Nhật Quang người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.6 DU-H 2012)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dương Quang Huy
  2. Võ Thị Mai Thuận
  3. Nguyễn Tiến Lực
  4. Nông Phan Đăng
  5. Đoàn Thị Thanh Nhàn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...