skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating ideology of Brazilian legislative parties, 1990-2005: a research communication.(Report)

Power, Timothy J. ; Zucco, Cesar, Jr.

Latin American Research Review, Wntr, 2009, Vol.44(1), p.218-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradoxes of gendered political opportunity in the Venezuelan transition to democracy

Friedman, Elisabeth

Latin American Research Review, 1998, Vol.33(3), pp.87-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...