skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Meteoritics & Planetary Science xóa Chủ đề: Ordinary Chondrites xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Incompletely compacted equilibrated ordinary chondrites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incompletely compacted equilibrated ordinary chondrites

Sasso, Matthew R. ; Macke, Robert J. ; Boesenberg, Joseph S. ; Britt, Daniel T. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S. ; Friedrich, Jon M.

Meteoritics & Planetary Science, 11/2009, Vol.44(11), pp.1743-1753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10869379 ; E-ISSN: 19455100 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1945-5100.2009.tb01204.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient porosity preserved in ordinary chondrites: Examining shock and compaction on young asteroids.(Report)

Friedrich, Jon M. ; Rubin, Alan E. ; Beard, Sky P. ; Swindle, Timothy D. ; Isachsen, Clark E. ; Rivers, Mark L. ; Macke, Robert J.

Meteoritics & Planetary Science, 2014, Vol.49(7), p.1214(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-9379 ; DOI: 10.1111/maps.12328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network

Dyl, Kathryn A ; Benedix, Gretchen K ; Bland, Phil A ; Friedrich, Jon M ; Spurny, Pavel ; Towner, Martin C ; O ; Keefe, Mary Claire ; Howard, Kieren ; Greenwood, Richard ; Macke, Robert J ; Britt, Daniel T ; Halfpenny, Angela ; Thistenson, James O ; Rudolph, Rebecca A ; Rivers, Mark L ; Bevan, Alex W.R; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Meteorit. Planet Sci, 15 July 2016, Vol.51(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-5100 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.12605

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petrogenesis of Miller Range 07273, a new type of anomalous melt breccia: Implications for impact effects on the H chondrite asteroid.(Report)

Ruzicka, Alex M. ; Hutson, Melinda ; Friedrich, Jon M. ; Rivers, Mark L. ; Weisberg, Michael K. ; Ebel, Denton S. ; Ziegler, Karen ; Rumble, Douglas ; Dolan, Alyssa A.

Meteoritics & Planetary Science, 2017, Vol.52(9), p.1963(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-9379 ; DOI: 10.1111/maps.12901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray computed tomography of extraterrestrial rocks eradicates their natural radiation record and the information it contains

Sears, Derek W. G. ; Sehlke, Alexander ; Friedrich, Jon M. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S.

Meteoritics & Planetary Science, 2018, Vol.53(12), p.2624(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-9379 ; DOI: 10.1111/maps.13183

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Friedrich, Jm
  2. Rivers, M.L.
  3. Friedrich, Jon M
  4. Argonne National Lab.
  5. Rivers, Mark L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...