skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Shinozaki, Kazuo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arabidopsis AHP2, AHP3, and AHP5 histidine phosphotransfer proteins function as redundant negative regulators of drought stress response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis AHP2, AHP3, and AHP5 histidine phosphotransfer proteins function as redundant negative regulators of drought stress response

Nishiyama, R. ; Watanabe, Y. ; Leyva-Gonzalez, M. A. ; Van Ha, C. ; Fujita, Y. ; Tanaka, M. ; Seki, M. ; Yamaguchi-Shinozaki, K. ; Shinozaki, K. ; Herrera-Estrella, L. ; Tran, L.-S. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/19/2013, Vol.110(12), pp.4840-4845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1302265110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Small open reading frames associated with morphogenesis are hidden in plant genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small open reading frames associated with morphogenesis are hidden in plant genomes

Hanada, K. ; Higuchi-Takeuchi, M. ; Okamoto, M. ; Yoshizumi, T. ; Shimizu, M. ; Nakaminami, K. ; Nishi, R. ; Ohashi, C. ; Iida, K. ; Tanaka, M. ; Horii, Y. ; Kawashima, M. ; Matsui, K. ; Toyoda, T. ; Shinozaki, K. ; Seki, M. ; Matsui, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/05/2013, Vol.110(6), pp.2395-2400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1213958110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress

Ha, C. V. ; Leyva-Gonzalez, M. A. ; Osakabe, Y. ; Tran, U. T. ; Nishiyama, R. ; Watanabe, Y. ; Tanaka, M. ; Seki, M. ; Yamaguchi, S. ; Dong, N. V. ; Yamaguchi-Shinozaki, K. ; Shinozaki, K. ; Herrera-Estrella, L. ; Tran, L.-S. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/14/2014, Vol.111(2), pp.851-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1322135111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Genome-wide suppression of aberrant mRNA-like noncoding RNAs by NMD in Arabidopsis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide suppression of aberrant mRNA-like noncoding RNAs by NMD in Arabidopsis

Kurihara, Y. ; Matsui, A. ; Hanada, K. ; Kawashima, M. ; Ishida, J. ; Morosawa, T. ; Tanaka, M. ; Kaminuma, E. ; Mochizuki, Y. ; Matsushima, A. ; Toyoda, T. ; Shinozaki, K. ; Seki, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/17/2009, Vol.106(7), pp.2453-2458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0808902106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Motoaki Seki
  2. Tanaka, M.
  3. Seki, M.
  4. Tanaka, Maho
  5. Seki, Motoaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...