skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Mass Extinctions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms (Tree Shape, Mass Extinction, and Digital Evolution)

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A ; Agapow, Paul-Michael; Poon, Art F. Y. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. PLoS  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ofria, Ca
 2. Agapow, Pm
 3. University of Oslo, Department of Biology
 4. Poon, Art F. Y.
 5. Stredwick, Jason

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...