skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge and current practices of physiotherapists on the physical activity and exercise in the rehabilitation of children with epileptic seizures

Yakasai, Abdulsalam Mohammed ; Danazumi, Musa Sani ; Zakari, Usman Usman ; Usman, Isa Lawal ; Abdullahi, Auwal ; Shehu, Usman Tijjani

Epilepsy & Behavior [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-5050 ; E-ISSN: 1525-5069 ; DOI: 10.1016/j.yebeh.2019.106891

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...