skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: World Bank, xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Can We Learn from Nutrition Impact Evaluations?

Ainsworth, Martha

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 9780821384060 ; E-ISBN: 9780821384077 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8406-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Youth Employment Programs : An Evaluation of World Bank and International Finance Corporation Support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth Employment Programs : An Evaluation of World Bank and International Finance Corporation Support

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821397947 ; ISBN: 082139794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
World Bank Engagement at the State Level : The Cases of Brazil, India, Nigeria and Russia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Engagement at the State Level : The Cases of Brazil, India, Nigeria and Russia

World Bank

IEG Fast Track Brief

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
World Bank Group Impact Evaluations : Relevance and Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group Impact Evaluations : Relevance and Effectiveness

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821397176 ; ISBN: 0821397176 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9717-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bank, The World
  2. Independent Evaluation Group
  3. The World Bank
  4. World Bank
  5. Ambel, Alemayehu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...