skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcclellan, Mark xóa Năm xuất bản: Trước1997 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do doctors practice defensive medicine?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 1996, Vol.111(2), pp.353-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The uncertain demand for medical care a comment on Emmett Keeler

Mcclellan, Mark

Journal of Health Economics, 1995, Vol.14(2), pp.239-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6296 ; E-ISSN: 1879-1646 ; DOI: 10.1016/0167-6296(94)00047-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McClellan, M.
  2. Mcclellan, Mark
  3. Kessler, Daniel P
  4. M. Mcclellan
  5. Kessler, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...