skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Likun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing the learning curve of the VBLaST-PT.sup.(c) (Virtual Basic Laparoscopic Skill Trainer)

Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, Venkata Sreekanth ; Ahn, Woojin ; Grosdemouge, Cristol ; Rideout, Jesse M. ; Epstein, Scott K. ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D. ; Jones, Daniel B. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Oct, 2013, Vol.27(10), p.3603(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators.(Report)

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven D. ; Schneider, Benjamin E. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Sept, 2014, Vol.28(9), p.2564(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST Peg Transfer Task: A First Step toward an Alternate Training Standard

Chellali, Amine ; Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, V.S ; Ahn, Woojin ; Derevianko, A.P ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B ; Demoya, Marc ; Cao, Caroline Gl

Surgical Endoscopy, 01 October 2014, Vol.28(10), pp.2856--2862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sankaranarayanan, Ganesh
  2. Sankaranarayanan, G.
  3. Zhang, L.
  4. Zhang, Likun
  5. Jones, Daniel B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...