skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Alexandra María Sandulescu Budea xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La industria musical y el proceso de metamorfosis disruptiva digital

Alexandra María Sandulescu Budea ; Marco Juan de Dios

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La industria musical y el proceso de metamorfosis disruptiva digital

Alexandra María Sandulescu Budea ; Marco Juan de Dios

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alexandra María Sandulescu Budea
  2. Marco Juan de Dios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...