skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Bokmål, Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nobelpris for studier av vesikkeltransport
Nobel Prize for studies of vesicle transport

Prydz, Kristian

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2014, Vol.133(23-24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siste vers for Michael Jackson
The last verse for Michael Jackson

Raeder, Johan

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2012, Vol.131(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akuttmedisinsk utdanning i USA
Emergency medicine education in USA

Björnsen, Lars Petter

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2010, Vol.130(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feil om eutanasi
Wrong about euthanasia

Materstvedt, L J ; Förde, R

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2009, Vol.129(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Det vonde lyset - våkenhet og melankoli hos maleren Edward Hopper
The painful light - portraits of awakeness and melancholy by painter Edward Hopper

Skårderud, F

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2009, Vol.129(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Materstvedt, L.J.
  2. Bjørnsen, L.P.
  3. Ræder, Johan
  4. Björnsen, Lars Petter
  5. Skårderud, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...