skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Joulun-aatto
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joulun-aatto

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

2
Robinson Crusoe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robinson Crusoe

Defoe, Daniel; Pogány, Willy

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Finnish Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Finnish Language in the Digital Age

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-27247-9 ; E-ISBN: 978-3-642-27248-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-27248-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ivanhoe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivanhoe

Walter Scott

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Defoe, Daniel
  2. Dickens, Charles
  3. Rehm, Georg
  4. Walter Scott
  5. Churberg, Waldemar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...