skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Chủ đề: Equipment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance

Halme, Kimmo;

Directions in Development - Information and Communication Technologies

ISBN: 978-1-4648-0194-5 ; E-ISBN: 978-1-4648-0195-2 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0194-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies

Lederman, Daniel ; Maloney, William F

Latin America Development Forum

ISBN: 9780821384916 ; ISBN: 0821384910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the Industrial Geography in Asia

Yusuf, Shahid ; Nabeshima, Kaoru

ISBN: 9780821382400 ; E-ISBN: 9780821384381 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8240-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank South Asia Economic Update 2010

World Bank;

ISBN: 9780821383889 ; E-ISBN: 9780821384046 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8388-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 世界銀行
  2. Salminen, Vesa
  3. The World Bank
  4. Maloney, William F
  5. Lederman, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...