skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Can We Learn from Nutrition Impact Evaluations?

Ainsworth, Martha

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 9780821384060 ; E-ISBN: 9780821384077 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8406-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group Assistance to Low-Income Fragile and Conflict-Affected States: An Independent Evaulation

The World Bank;

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 978-1-4648-0218-8 ; E-ISBN: 978-1-4648-0219-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0218-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Country Programs: An Evaluation of World Bank Group Experience

The World Bank;

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 978-1-4648-0223-2 ; E-ISBN: 978-1-4648-0226-3 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0223-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The World Bank's Country Policy and Institutional Assessment : An IEG Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank's Country Policy and Institutional Assessment : An IEG Evaluation

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821384275 ; ISBN: 0821384279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty Reduction Support Credits

The World Bank;

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 9780821383056 ; E-ISBN: 9780821383063 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8305-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group and the Global Food Crisis: An Evaluation of the World Bank Group Response

The World Bank;

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 978-1-4648-0091-7 ; E-ISBN: 978-1-4648-0092-4 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0091-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Evaluation of the International Finance Corporation's Global Trade Finance Program, 2006-12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the International Finance Corporation's Global Trade Finance Program, 2006-12

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821399804 ; ISBN: 0821399802 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9980-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 1

Independent Evaluation Group

IEG Study Series

ISBN: 9780821383933 ; ISBN: 0821383930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Matrix System at Work : An Evaluation of the World Bank's Organizational Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Matrix System at Work : An Evaluation of the World Bank's Organizational Effectiveness

Independent Evaluation Group; Dani, Anis (Editor)

ISBN: 9780821397152 ; ISBN: 082139715X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education Sector Strategy

World Bank,Human Development Network;

Health, Nutrition and Population

ISBN: 9780821345603 ; ISBN: 0821345605 ; DOI: 10.1596/0-8213-4560-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population and the World Bank

The World Bank;

ISBN: 9780821320815 ; ISBN: 0821320815 ; DOI: 10.1596/0-8213-2081-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Youth Employment Programs : An Evaluation of World Bank and International Finance Corporation Support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth Employment Programs : An Evaluation of World Bank and International Finance Corporation Support

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821397947 ; ISBN: 082139794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
World Bank Engagement at the State Level : The Cases of Brazil, India, Nigeria and Russia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Engagement at the State Level : The Cases of Brazil, India, Nigeria and Russia

World Bank

IEG Fast Track Brief

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Population and development implications for the World Bank
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population and development implications for the World Bank

The World Bank;; World Bank

ISBN: 0821329995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Annual Review of Development Effectiveness 2006 : Getting Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006 : Getting Results

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 0821369067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A guide to The World Bank

The World Bank;

ISBN: 9780821353448 ; ISBN: 0821353446 ; DOI: 10.1596/0-8213-5344-6

Toàn văn sẵn có

17
World Bank Group Impact Evaluations : Relevance and Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group Impact Evaluations : Relevance and Effectiveness

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821397176 ; ISBN: 0821397176 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9717-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank HIV/AIDS interventions

Dayton, Julia

World Bank Discussion Papers

ISBN: 9780821342510 ; ISBN: 0821342517 ; DOI: 10.1596/0-8213-4251-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil Country Program Evaluation, FY2004-11: Evaluation of the World Bank Group Program

The World Bank ;The World Bank,;

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 978-1-4648-0216-4 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0216-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2002  (2)
 3. 2003đến2009  (2)
 4. 2010đến2013  (9)
 5. Sau 2013  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The World Bank
 2. Independent Evaluation Group
 3. Bank, The World
 4. World Bank
 5. 世界銀行

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...