skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 173.152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Caput V - Salutaris modioli usus
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caput V - Salutaris modioli usus

Observationum Medicarum, Chapter Caput V, pp.9-10

ISBN: 978-1-4832-8301-2 ; ISBN: 978-1-4832-8395-1 ; ISBN: 978-1-4832-8517-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8301-2.50007-1

Toàn văn sẵn có

2
Caput IX - Turunda lapidescens
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caput IX - Turunda lapidescens

Observationum Medicarum, Chapter Caput IX, pp.197-198

ISBN: 978-1-4832-8301-2 ; ISBN: 978-1-4832-8395-1 ; ISBN: 978-1-4832-8517-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8301-2.50119-2

Toàn văn sẵn có

3
Caput VIII - Modus eximendi calculum, ex urethrâ
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caput VIII - Modus eximendi calculum, ex urethrâ

Observationum Medicarum, Chapter Caput VIII, pp.195-197

ISBN: 978-1-4832-8301-2 ; ISBN: 978-1-4832-8395-1 ; ISBN: 978-1-4832-8517-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8301-2.50118-0

Toàn văn sẵn có

4
Mantissa Aromatica, sive De Aromatum Cardinalibus Quatuor, et Plantis Aliquot Indicis in Medicinam receptis, Relatio Nova
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mantissa Aromatica, sive De Aromatum Cardinalibus Quatuor, et Plantis Aliquot Indicis in Medicinam receptis, Relatio Nova

De Indiæ Utriusque Re Naturali et Medica, pp.163-226

ISBN: 978-1-4832-8309-8 ; ISBN: 978-1-4832-8403-3 ; ISBN: 978-1-4832-8525-2 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8309-8.50029-1

Toàn văn sẵn có

5
Methodus Medendi qua in Indiis Orientalibus oportet uti, in cura morborum illic vulgo & populariter grassantium
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodus Medendi qua in Indiis Orientalibus oportet uti, in cura morborum illic vulgo & populariter grassantium

Bontius, Jacobius

De Indiæ Utriusque Re Naturali et Medica, pp.15-34

ISBN: 978-1-4832-8309-8 ; ISBN: 978-1-4832-8403-3 ; ISBN: 978-1-4832-8525-2 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8309-8.50024-2

Toàn văn sẵn có

6
Historiæ Naturalis et Medicæ: Liber Quartus: De Arboribus, Fructibus, & Herbis Medicinalibus, ac Alimentosis, in Brasilia & circumjacentibus Indiæ Occidentalis Regionibus nascentibus
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiæ Naturalis et Medicæ: Liber Quartus: De Arboribus, Fructibus, & Herbis Medicinalibus, ac Alimentosis, in Brasilia & circumjacentibus Indiæ Occidentalis Regionibus nascentibus

De Indiæ Utriusque Re Naturali et Medica, pp.107-268

ISBN: 978-1-4832-8309-8 ; ISBN: 978-1-4832-8403-3 ; ISBN: 978-1-4832-8525-2 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8309-8.50017-5

Toàn văn sẵn có

7
Historiæ Naturalis et Medicæ: Liber Secundus: De Natura & Cura Morborum in India Occidentali, Imprimis vero in Brasilia Familarium
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiæ Naturalis et Medicæ: Liber Secundus: De Natura & Cura Morborum in India Occidentali, Imprimis vero in Brasilia Familarium

De Indiæ Utriusque Re Naturali et Medica, pp.23-46

ISBN: 978-1-4832-8309-8 ; ISBN: 978-1-4832-8403-3 ; ISBN: 978-1-4832-8525-2 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8309-8.50013-8

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first book.

Knight, Thomas Brown

Pseudodoxia epidemica: or, Enquiries into very many received tenents and commonly presumed truths (6th and last ed., corr. and enl.), p.1-49

DOI: 10.1037/13887-001

Toàn văn sẵn có

9
Understanding Folk Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Folk Medicine

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 2, p.13

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

10
Understanding Folk Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Folk Medicine

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 2, p.13

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

11
Understanding Folk Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Folk Medicine

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 2, p.13

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

12
Bibliography of Folklore and Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography of Folklore and Medicine

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, p.211

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

13
Bibliography of Folklore and Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography of Folklore and Medicine

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, p.211

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

14
Bibliography of Folklore and Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography of Folklore and Medicine

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, p.211

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

15
The Poor Man’s Medicine Bag:: The Empirical Folk Remedies of Tillman Waggoner
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poor Man’s Medicine Bag:: The Empirical Folk Remedies of Tillman Waggoner

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 4, p.88

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

16
The Poor Man’s Medicine Bag:: The Empirical Folk Remedies of Tillman Waggoner
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poor Man’s Medicine Bag:: The Empirical Folk Remedies of Tillman Waggoner

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 4, p.88

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

17
The Poor Man’s Medicine Bag:: The Empirical Folk Remedies of Tillman Waggoner
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poor Man’s Medicine Bag:: The Empirical Folk Remedies of Tillman Waggoner

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 4, p.88

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

18
Integrating Personal Health Belief Systems:: Patient-Practitioner Communication
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Personal Health Belief Systems:: Patient-Practitioner Communication

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 5, p.115

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

19
Integrating Personal Health Belief Systems:: Patient-Practitioner Communication
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Personal Health Belief Systems:: Patient-Practitioner Communication

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 5, p.115

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

20
Integrating Personal Health Belief Systems:: Patient-Practitioner Communication
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Personal Health Belief Systems:: Patient-Practitioner Communication

Healing Logics: Culture and Medicine in Modern Health Belief Systems, 5, p.115

ISBN: 9780874214116 ; E-ISBN: 9780874214543

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 173.152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (189)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (178)
 2. 1961đến1975  (118)
 3. 1976đến1990  (354)
 4. 1991đến2006  (41.395)
 5. Sau 2006  (130.822)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (142.410)
 2. German  (25.732)
 3. Italian  (2.762)
 4. French  (435)
 5. Serbo-Croatian  (43)
 6. Spanish  (40)
 7. Dutch  (12)
 8. Arabic  (7)
 9. Polish  (2)
 10. Norwegian  (2)
 11. Turkish  (2)
 12. Russian  (1)
 13. Slovak  (1)
 14. Portuguese  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wright, Beatrice A
 2. Walsh, James J
 3. Harrower, M. R
 4. Steiner, M. E
 5. Ellis, Havelock

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...