skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steinemann Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUCKET SKIPLISTS

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATABASE VALUE IDENTIFIER HASH MAP

Legler Thomas ; Steinemann Peter

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faster Main Memory Scans in Unsorted Dictionary-Encoded Vectors

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bucket skiplists

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUCKET SKIPLISTS

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steinemann Peter
  2. Legler Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...