skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper

PLoS One, Nov 2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe

Schober, M. ; Eidenberger, E. ; Leitner, H. ; Staron, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R.

Applied Physics A, 6/2010, Vol.99(4), pp.697-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-8396 ; E-ISSN: 1432-0630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00339-010-5725-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamelryck, Thomas
  2. Schober, M
  3. Eidenberger, E
  4. Staron, P
  5. Paulsen, Jonas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...