skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ATTENDING SCHOOL BUS INTEGRATED CONTROL SYSTEM WHICH USES GPS

Kang, Joo Il

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

통학차량 도어에 의한 안전사고 방지시스템
SYSTEM FOR PREVENTING SAFETY ACCIDENT DUE TO ATTENDING SCHOOL CAR

Ok, Yun Sun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초$\cdot$중$\cdot$고 학생의 아침식사와 관련된 요인들에 대한 탐색적 연구

이보숙 ; 양일선 ; Yi, Bo-Sook ; Yang, Il-Sun

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2006, Vol.11(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF STUDENT MANAGEMENT AND ITS APPARATUS

Jung, Ho NAM

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KR20100089147

Kim, Yong Gil

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mumps transmission control status and inapparent infection rate among middle and high school students during the 2007-2008 mumps outbreak in Daegu

Kim, Kyo Hyun ; Kim, Chang Hwi ; Choi, Bo Youl ; Go, Un Yeong ; Lee, Dong Han ; Ki, Moran

Journal of preventive medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi, November 2009, Vol.42(6), pp.408-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-8375 ; PMID: 20009488 Version:1 ; DOI: 10.3961/jpmph.2009.42.6.408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초·중·고교 교사가 지각한 시설아동과 일반아동의 사회심리적 적응차이

이순형 ; 이혜승 ; Yi, Soon Hyung ; Lee, Hae Seung

兒童學會誌 = Korean journal of child studies, 2002, Vol.23(4), pp.119-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-1688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STICK OFF TYPE ROLLER SKATES

Soha, Dong Sik

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

중고등학생의 볼거리 전파관리 현황과 불현성 감염률: 2007-2008 대구 볼거리 유행을 중심으로

김교현 ; 김창휘 ; 최보율 ; 고운영 ; 이동한 ; 기모란 ; Kim, Kyo-Hyun ; Kim, Chang-Hwi ; Choi, Bo-Youl ; Go, Un-Yeong ; Lee, Dong-Han ; Ki, Mo-Ran

Journal of preventive medicine and public health = 예방의학회지, 2009, Vol.42(6), pp.408-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-5985

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child Abuse and the Eye in an African Population

Isawumi, Michaeline A ; Adebayo, Modupe

Korean Journal of Ophthalmology : KJO, 2017, Vol.31(2), p.143-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-8942 ; E-ISSN: 2092-9382 ; DOI: 10.3341/kjo.2017.31.2.143 ; PMCID: 5368088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Genetic Factors Affecting Drinking Behaviors of Korean Young Adults with Variant Aldehyde Dehydrogenase 2 Genotype

Kim, Sie-Kyeong ; Lee, Sang-Ick ; Shin, Chul-Jin ; Son, Jung-Woo ; Ju, Gawon

Psychiatry Investigation, 2010, Vol.7(4), p.270-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-3684 ; E-ISSN: 1976-3026 ; DOI: 10.4306/pi.2010.7.4.270 ; PMCID: 3022314 ; PMID: 21253411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye Movement Desensitization and Reprocessing to Facilitate Posttraumatic Growth: A Prospective Clinical Pilot Study on Ferry Disaster Survivors

Jeon, Sang Won ; Han, Changsu ; Choi, Joonho ; Ko, Young-Hoon ; Yoon, Ho-Kyoung ; Kim, Yong-Ku

Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 2017, Vol.15(4), p.320-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-1088 ; E-ISSN: 2093-4327 ; DOI: 10.9758/cpn.2017.15.4.320 ; PMCID: 5678482 ; PMID: 29073743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short-Term Impacts of a Cash Transfer Program for Girls' Education on Academic Outcomes: Evidence from a Randomized Evaluation in Malawian Secondary Schools

Kim, Booyuel

Seoul Journal of Economics, 2016, Vol.29(4), pp.553-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilizing the Health Belief Model to predicting female middle school students' behavioral intention of weight reduction by weight status

Park, Dong-Yean

Nutrition Research and Practice, 2011, Vol.5(4), p.337-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-1457 ; E-ISSN: 2005-6168 ; DOI: 10.4162/nrp.2011.5.4.337 ; PMCID: 3180685 ; PMID: 21994529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Jobs, and Real Exchange Rates in the Philippines

Chong, Alberto

Journal of Economic Integration, Sep 2018, Vol.33(3), pp.514-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; E-ISSN: 19765525 ; DOI: 10.11130/jei.2018.33.3.514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recasting Colonial Space: Naturalist Vision and Modern Fiction in 1920s Korea

Shin, Jiwon

Journal of International and Area Studies, 2004, Vol.11(3), pp.51-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2008  (2)
 3. 2009đến2010  (5)
 4. 2011đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (9)
 2. Sáng chế  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choi, Bo Youl
 2. Lee, Dong Han
 3. Kim, Kyo Hyun
 4. Go, Un Yeong
 5. Kim, Chang Hwi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...