skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种充电桩交流电能表检定装置
Charging pile AC electric energy meter calibration apparatus

LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

钢筋混凝土构件中预留钢筋自动擦拭装置
Automatic wiping device for reserved steel bar in reinforced concrete member

LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible plate punching machine manipulator

LI Liang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型过滤装置
Novel filtering device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical flexible tool rest of slot shaping machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种具有呈迷彩状的丁基橡胶塞的美容管
Cosmetic pipe of butyl rubber stopper with be camouflage color form

LI Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种超声波检测探头清理装置
Ultrasonic detection cleaning device that pops one's head in

LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

预留钢筋清洁装置
Preformed reinforcement bar cleaning device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buffer system of flexible plate punching machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种刨槽机伸缩刀架
Keyway planer telescopic cutter frame

Li Liang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于图像识别的滑行机器人
Gliding robot based on image recognition

LI Liang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical telescoping tool rest of grooving machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

预留钢筋清洁装置
Cleaning device of reserved steel bar

LI Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于图像识别的滑行机器人
Sliding robot based on image identification

LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

编织管增强型中空纤维膜及其加工装置
Weave a tub enhancement mode hollow fiber membrane and processingequipment thereof

LI Liang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sealing packaging bag

LI Liang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent worktable of punch press for flexible boards

LI Liang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark pen

LI Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

5D有氧科技石
5D aerobic scientific stone

LI Liang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cigarette packing box

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2003  (6)
 3. 2004đến2007  (36)
 4. 2008đến2012  (355)
 5. Sau 2012  (1.826)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Li Liang  (2.023)
 2. Liu Jun  (67)
 3. LI, Liang  (60)
 4. Xia Jiansheng  (50)
 5. Zhang Xuhui  (49)
 6. He Ning  (44)
 7. Han Xiaotao  (33)
 8. Cao Quanliang  (31)
 9. Zhao Xun  (26)
 10. Zhang Fei  (22)
 11. Qiu LI  (20)
 12. Yu Wei  (20)
 13. Zhong Zhaofeng  (19)
 14. Zheng Jianing  (19)
 15. GAO Xiang  (17)
 16. Zhang Liguo  (17)
 17. Ji Shude  (17)
 18. Ren Suoying  (17)
 19. Lai Zhipeng  (16)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.218)
 2. Chinese  (1.754)
 3. French  (55)
 4. German  (20)
 5. Korean  (5)
 6. Japanese  (3)
 7. Norwegian  (2)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li Liang
 2. Liu Jun
 3. LI, Liang
 4. Xia Jiansheng
 5. Zhang Xuhui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...