skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hogan-Brun, Gabrielle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Language and Education Policies in Lithuania

Hogan-Brun, Gabrielle ; Ramonienė, Meilutė

Language Policy, 2003, Vol.2(1), pp.27-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1023/A:1022933612844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language-in-education across the Baltic: policies, practices and challenges

Hogan-Brun, Gabrielle

Comparative Education, 01 November 2007, Vol.43(4), pp.553-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0068 ; E-ISSN: 1360-0486 ; DOI: 10.1080/03050060701611946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hogan - Brun, Gabrielle
  2. Hogan-Brun, Gabrielle
  3. Ramonien, Meilut
  4. Ramoniene, Meilute
  5. Hogan-Brun, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...