skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of MMIJ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploration and Development of “REY-Rich Mud”: A New Deep-Sea Mineral Resource
新たな深海底鉱物資源“レアアース泥”の探査と 開発に向けた取り組み

藤永, 公一郎 ; 安川, 和孝 ; 髙谷, 雄太郎 ; 大田, 隼一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Fujinaga, Koichiro ; Yasukawab, Kazutaka ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Journal of MMIJ, 2015, Vol.131(12), pp.648-655

ISSN: 1881-6118 ; DOI: 10.2473/journalofmmij.131.648

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Recovery Method of Rare-Earth Elements from REY-Rich Mud toward the Development and the Utilization of REY-Rich Mud
化学リーチングによるレアアース泥からのレアアース回収方法の検討

髙谷, 雄太郎 ; 平出, 隆志 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Journal of MMIJ, 2014, Vol.130(4), pp.104-114

ISSN: 1881-6118 ; DOI: 10.2473/journalofmmij.130.104

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takaya, Yutaro
  2. 藤永, 公一郎
  3. Fujinaga, Koichiro
  4. 髙谷, 雄太郎
  5. Kato, Yasuhiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...