skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Menjivar, C xóa Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles

MenjíVar, Cecilia

Social Forces, 2008, Vol. 87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0137

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Migration, Mujercitas, and Medicine Men: Living in Urban Mexico

Menjívar, Cecilia

Gender & Society, October 2005, Vol.19(5), pp.706-706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: 10.1177/0891243205274704

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradise in Ashes: A Guatemalan Journey of Courage, Terror, and Hope

Menjívar, Cecilia

Contemporary Sociology, Vol.34(6), pp.653-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.1177/009430610503400635

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking Community in a Global City: Guatemalans and Salvadorans in Los Angeles

Menjivar, Cecilia

Contemporary Sociology, Vol.31(2), pp.174-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.2307/3089502

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration Miracle: Faith, Hope, and Meaning on the Undocumented Journey

Menjívar, Cecilia

Contemporary Sociology, Vol.38(6), pp.529-531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence Against Latina Immigrants: Citizenship, Inequality, and Community By Roberta Villalón New York University Press. 2010. 206 pages. $23 paper

Menjívar, Cecilia

Social Forces, 2015, Vol. 93(4), pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sot016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salvadorans in Costa Rica: Displaced Lives

Menjivar, Cecilia

Contemporary Sociology, Vol.33(3), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.1177/009430610403300340

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (1)
  2. 2004đến2004  (1)
  3. 2005đến2007  (2)
  4. 2008đến2009  (2)
  5. Sau 2009  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...