skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Menjivar, C xóa Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ties that heal: Guatemalan immigrant women's networks and medical treatment

Menjivar, Cecilia

The International Migration Review, Summer 2002, Vol.36(2), pp.437-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What Guarantees Do We Have?" Legal Tolls and Persistent Impunity for Feminicide in Guatemala.(Essay)(Author abstract)

Walsh, Shannon Drysdale ; Menjivar, Cecilia

Latin American Politics and Society, 2016, Vol.58(4), p.31(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X ; DOI: 10.1111/laps.12001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjívar, Cecilia
  2. Menjívar, C.
  3. Menjivar, C
  4. Menjivar, Cecilia
  5. Cecilia Menjívar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...