skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Elliott, Anthony xóa Contemporary Sociology xóa Chủ đề: Sociology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Visions: New Directions in Social Theory

Soares, Joseph A

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, September 2004, Vol.33(5), pp.613-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/009430610403300568

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collateral Casualties: Living with and Beyond Liquefaction

Elliott, Anthony

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, September 2012, Vol.41(5), pp.591-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306112457657a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elliott, Anthony
  2. Soares, Joseph
  3. Soares, Joseph A.
  4. Anthony Elliott
  5. Joseph A. Soares

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...