skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Năm xuất bản: Trước1984 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Which Way, Democracy?

Briefs, Goetz

The Review of Politics, 1940, Vol.2(3), pp.350-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500000565

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einzelbesprechungen

Jochimsen, R. ; Rittershausen, H. ; Heuss, E. ; Kade, G. ; Hedtkamp, G. ; Liefmann-Keil, E. ; Zimmerer, C. ; Burghardt, A. ; Neuhauser, G. ; Hansluwka, H. ; Illetschko, L. ; Mayer, L. ; Westphalen, F.

Zeitschrift für Nationalökonomie, 1961, Vol.21(2), pp.266-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-3158 ; E-ISSN: 1617-7134 ; DOI: 10.1007/BF01317131

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEMOCRACIA.(Book Review)

Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, April, 1983, p.486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1615

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La democracia en Chile
La ideología de la dominación en una sociedad dependiente
La izquierda en punto muerto
Conversations with Allende. Socialism in Chile

Collier, Simon

Journal of Latin American Studies, 1974, Vol.6(1), pp.182-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X00008440

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution and structural change in Latin America: a bibliography on ideology, development, and the radical left (1930–1965). Vol. I. Argentina–Colombia. Vol. II, Cuba-Venezuela

Naylor, Bernard

Journal of Latin American Studies, 1972, Vol.4(1), pp.123-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X00001735

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the Labour Movement in Chile

Di Tella, Torcuato S

Journal of Latin American Studies, 1974, Vol.6(1), pp.181-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X00008439

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prehistory of the Tehuacan Valley, Volume 3: Ceramics

Bray, Warwick

Journal of Latin American Studies, 1972, Vol.4(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X00001747

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. (Book Review)

Wiarda, Howard J.

The Journal of Politics, 01 August 1965, Vol.27(3), pp.671-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2127747

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Discontent. (Book Review)

Leiden, Carl

The Journal of Politics, 01 August 1965, Vol.27(3), pp.671-671 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2127746

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Democracia En Mexico.(Book Review)

American Sociological Review, Feb, 1966, p.143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224

Truy cập trực tuyến

11
La Democracia en Mexico.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Democracia en Mexico.

Horowitz, Irving Louis ; Casanova, Pablo Gonzalez

American Sociological Review, 02/1966, Vol.31(1), p.143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2091329

Truy cập trực tuyến

12
A Crise da Democracia no Brasil
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Crise da Democracia no Brasil

Young, Jordan

Hispanic American Historical Review, 05/01/1980, Vol.60(2), pp.353-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2168 ; E-ISSN: 1527-1900 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/00182168-60.2.353

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Inflación y democracia: El caso de México
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflación y democracia: El caso de México

Ai Camp, Roderic

Hispanic American Historical Review, 05/01/1980, Vol.60(2), pp.355-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2168 ; E-ISSN: 1527-1900 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/00182168-60.2.355

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
José Figueroa Alcorta: De la oligarquía a la democracia, 1898-1928
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

José Figueroa Alcorta: De la oligarquía a la democracia, 1898-1928

Goodwin, Paul B.

Hispanic American Historical Review, 08/01/1980, Vol.60(3), pp.520-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2168 ; E-ISSN: 1527-1900 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/00182168-60.3.520

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Democracia Jurídica Interamericana
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia Jurídica Interamericana

Quiroga, Héctor Solís ; Ibarra, José María Velasco ; Quiroga, Hector Solis ; Ibarra, Jose Maria Velasco

Revista Mexicana de Sociología, 05/1962, Vol.24(2), p.639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01882503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3538846

Truy cập trực tuyến

16
La democracia en Mexico.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La democracia en Mexico.

Scott, Robert E. ; Casanova, Pablo Gonzalez

The Hispanic American Historical Review, 08/1968, Vol.48(3), p.511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182168 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2511287

Truy cập trực tuyến

17
Democracia y trianias en el Caribe.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia y trianias en el Caribe.

Hussey, Roland Dennis ; Krehm, William ; Saenz, Vicente

The Hispanic American Historical Review, 02/1951, Vol.31(1), p.128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182168 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2509158

Truy cập trực tuyến

18
O Direito Internacional E A Democracia.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Direito Internacional E A Democracia.

Jessup, Philip C. ; Carneiro, Levi

The American Journal of International Law, 10/1946, Vol.40(4), p.864 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2193841

Truy cập trực tuyến

19
La evolucion de la democracia
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La evolucion de la democracia

Uranga, Emilio ; Bossano, Luis

Revista Mexicana de Sociología, 01/1946, Vol.8(1), p.140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01882503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3537371

Truy cập trực tuyến

20
Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica

Woodward, Ralph Lee

Hispanic American Historical Review, 05/01/1978, Vol.58(2), pp.326-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2168 ; E-ISSN: 1527-1900 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/00182168-58.2.326

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (7)
 2. 1961đến1965  (4)
 3. 1966đến1970  (5)
 4. 1971đến1978  (7)
 5. Sau 1978  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. Spanish  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...