skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: The New York Times xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paid Notice: Deaths MACHLIS, JOSEPH.(Classified)

The New York Times, Oct 20, 1998

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paid Notice: Deaths MACHLIS, JOSEPH.(Classified)

The New York Times, Oct 21, 1998

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

For author, 85, a triple celebration. (Joseph Machlis)

Anderson, Susan Heller

The New York Times, Nov 5, 1991, Vol.141, p.C15(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A host who shall have music wherever he goes. (Joseph Machlis)

Anderson, Susan Heller

The New York Times, Dec 3, 1982, Vol.132, p.32(N) pB4(1)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schubert and his Vienna

Machlis, Joseph

The New York Times, Jan 5, 1986, Vol.135, p.11

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The career of Magda V

Lehmann - Haupt, Christopher

The New York Times, June 27, 1985, Vol.134, p.23(N) pC21(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The career of Magda V

Taitte, W. L.

The New York Times, August 18, 1985, Vol.134, p.33

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anderson, Susan Heller
  2. Machlis, Joseph
  3. Lehmann - Haupt, Christopher
  4. Taitte, W. L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...