skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overall performance measurement in a supply chain: towards a supplier-prime manufacturer based model

Clivillé, Vincent ; Berrah, Lamia

Journal of Intelligent Manufacturing, 2012, Vol.23(6), pp.2459-2469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1007/s10845-011-0512-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement.(Author abstract)

Berrah, L. ; Cliville, V. ; Montmain, J. ; Mauris, G.

Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, Vol.30(1), p.47(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5515 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Clivillé, Vincent
  2. Clivillé, V
  3. Berrah, Lamia
  4. Berrah, L
  5. Cliville, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...