skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Capitalism xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Năm xuất bản: Trước1984 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercado y democracia

Di Filippo, Armando

El Trimestre Económico, Jan 1983, Vol.50(197), pp.245-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-3011

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El capitalismo y la democracia (Translated by Eduardo L. Suárez)

Sweezy, Paul

El Trimestre Económico, Apr 1983, Vol.50(198), pp.671-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-3011

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sectoral Policy Preferences of the Peruvian Government, 1946–1968

Frankman, Myron J

Journal of Latin American Studies, 1974, Vol.6(2), pp.289-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X00008993

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Patrizia Piozzi

Trans/Form/Ação, 01 January 1983, Vol.6, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-539X ; DOI: 10.1590/S0101-31731983000100004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Armando Di Filippo
  2. Di Filippo, Armando
  3. Frankman, Myron
  4. Piozzi, Patrizia
  5. Frankman, Myron J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...