skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Demerouti, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outcomes after a left anterior descending artery endarterectomy in advanced coronary artery disease

Katselis, Charalampos ; Samanidis, George ; Papasotiriou, Anastasia ; Karatasakis, George ; Nenekidis, Ioannis ; Demerouti, Eftichia ; Antoniou, Theofani ; Perreas, Konstantinos

Cardiovascular revascularization medicine : including molecular interventions, 2017, Vol.18(5), pp.332-337 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1878-0938 ; PMID: 28283374 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.carrev.2017.02.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work Engagement, Performance, and Active Learning: The Role of Conscientiousness

Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke L

Journal of vocational behavior, April 2012, Vol.80(2), p.555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2011.08.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...