skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 316  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Năm xuất bản: Trước1984 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brief Notices/Publications Received

Language in Society, 1982, Vol.11(3), pp.493-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045 ; E-ISSN: 1469-8013 ; DOI: 10.1017/S0047404500009532

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

Comparative Studies in Society and History, 1963, Vol.5(4), pp.479-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417500001894

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

sobre Diego Alonso, José Enrique Rodó: una retórica para la democracia

González, Aníbal ;

DOI: 10.5195/REVIBEROAMER.2011.6799

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Briefer Notices

The Journal of Politics, 01 February 1971, Vol.33(1), pp.214-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381600036367

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

Leigh, Carolyn ; Yurchyshyn, Anita

International Organization, 1971, Vol.25(1), pp.146-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300026175

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications Received

Current Anthropology, 01 June 1976, Vol.17(2), pp.360-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/201754

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Literature

American Journal of Sociology, 01 July 1928, Vol.34(1), pp.242-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/214666

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Which Way, Democracy?

Briefs, Goetz

The Review of Politics, 1940, Vol.2(3), pp.350-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500000565

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einzelbesprechungen

Jochimsen, R. ; Rittershausen, H. ; Heuss, E. ; Kade, G. ; Hedtkamp, G. ; Liefmann-Keil, E. ; Zimmerer, C. ; Burghardt, A. ; Neuhauser, G. ; Hansluwka, H. ; Illetschko, L. ; Mayer, L. ; Westphalen, F.

Zeitschrift für Nationalökonomie, 1961, Vol.21(2), pp.266-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-3158 ; E-ISSN: 1617-7134 ; DOI: 10.1007/BF01317131

Truy cập trực tuyến

10
Democracia y militarismo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia y militarismo

M., Hugo Zemelman

Revista Mexicana de Sociología, 07/1980, Vol.42(3), p.1055 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01882503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3539994

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significado de democracia

Josecleto Costa de Almeida Pereira

Seqüência (Florianópolis, Brazil), 01 December 1982, Vol.3(5), pp.137-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-9562 ; E-ISSN: 2177-7055

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercado y democracia

Di Filippo, Armando

El Trimestre Económico, Jan 1983, Vol.50(197), pp.245-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-3011

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia tal como es y la democracia apropiada

Dietze, Gottfried

Estudios públicos, 1982, Issue 6, pp.7-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-1115

Truy cập trực tuyến

14
Perspectivas de la democracia panameña
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectivas de la democracia panameña

Wetherborne, Egbert

Revista Mexicana de Sociología, 04/1981, Vol.43(2), p.601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01882503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3539915

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia limitada o ilimitada

Buchanan, James M.

Estudios públicos, 1982, Issue 6, pp.37-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-1115

Truy cập trực tuyến

16
Democracia y nueva derecha
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia y nueva derecha

Mouffe, Chantal ; Turner, Georgina

Revista Mexicana de Sociología, 1981, Vol.43, p.1829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01882503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3539940

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notas para um modelo pragmático de democracia

José Eduardo Faria

Seqüência (Florianópolis, Brazil), 01 June 1981, Vol.2(2), pp.123-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-9562 ; E-ISSN: 2177-7055

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A democracia como fator de desenvolvimento econômico

Alcides Abreu

Seqüência (Florianópolis, Brazil), 01 June 1981, Vol.2(2), pp.78-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-9562 ; E-ISSN: 2177-7055

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Las posibilidades de la democracia en Italia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las posibilidades de la democracia en Italia

Bobbio, Norberto ; Cerroni, Umberto ; Rossanda, Rossana ; Arguedas, Ledda ; Ruffolo, Giorgio ; Rosa, Alberto Azor

Revista Mexicana de Sociología, 10/1982, Vol.44(4), p.1119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01882503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3540125

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dos palabras en Larra: Democracia y República

Doris Ruiz Ortín

Revista de filología románica, 01 January 1983, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0212-999X ; E-ISSN: 1988-2815

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 316  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (22)
 2. 1956đến1963  (13)
 3. 1964đến1969  (41)
 4. 1970đến1976  (63)
 5. Sau 1976  (177)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (228)
 2. Portuguese  (88)
 3. Spanish  (81)
 4. German  (24)
 5. French  (13)
 6. Catalan  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...