skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical tool to create user interface models for ubiquitous interaction satisfying accessibility requirements

Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Abascal, Julio

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.427-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-012-0284-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development method

Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Martínez, Paloma ; Abascal, Julio

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.58-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overlapping factors in search engine optimization and web accessibility

Moreno, Lourdes ; Martinez, Paloma

Online Information Review, 2013, Vol.37(4), pp.580-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/OIR-04-2012-0063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telecommunications Act Accessibility Guidelines; Electronic and Information Technology Accessibility Standards

Federal Register, Dec 8, 2011

ISSN: 0097-6326

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information and Communication Technology (ICT) Standards and Guidelines

Federal Register, Feb 27

ISSN: 0097-6326

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Tin tức  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moreno, L
 2. Moreno, Lourdes
 3. Abascal, J.
 4. Miñón, Raúl
 5. Miñón, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...