skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Machlis and The Enjoyment of Music: A biographical appreciation of a great teacher.(music appreciation author)(Critical essay)

Ball, Robert J.

Musical Quarterly, 2012, Vol.95(4), pp.613-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paid Notice: Deaths MACHLIS, JOSEPH.(Classified)

The New York Times, Oct 20, 1998

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paid Notice: Deaths MACHLIS, JOSEPH.(Classified)

The New York Times, Oct 21, 1998

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBITUARIES.(GLADYS KUCHTA and Joseph Machlis)(Brief Article)(Obituary)

Opera News, Jan, 1999, Vol.63(27), p.94(1)

ISSN: 0030-3607

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

For author, 85, a triple celebration. (Joseph Machlis)

Anderson, Susan Heller

The New York Times, Nov 5, 1991, Vol.141, p.C15(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A host who shall have music wherever he goes. (Joseph Machlis)

Anderson, Susan Heller

The New York Times, Dec 3, 1982, Vol.132, p.32(N) pB4(1)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poulenc: Dialogues des Carmelites (in English).(Sound recording review)

Malafronte, Judith

Opera News, April, 2007, Vol.71(10), p.77(2)

ISSN: 0030-3607

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schubert and his Vienna

Machlis, Joseph

The New York Times, Jan 5, 1986, Vol.135, p.11

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The career of Magda V

Lehmann - Haupt, Christopher

The New York Times, June 27, 1985, Vol.134, p.23(N) pC21(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The career of Magda V

Taitte, W. L.

The New York Times, August 18, 1985, Vol.134, p.33

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allegro.(Brief Article)

Lynch, Doris

Library Journal, May 15, 1997, Vol.122(9), p.103(1)

ISSN: 0363-0277

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
An Introduction to Twentieth Century Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Twentieth Century Music

Eschman, Karl ; Hansen, Peter S. ; Machlis, Joseph

Journal of Music Theory, 21/1962, Vol.6(1), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/843266

Truy cập trực tuyến

13
What to Listen for in Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to Listen for in Music

Newman, William S. ; Copland, Aaron ; Machlis, Joseph

Notes, 12/1957, Vol.15(1), p.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/892101

Truy cập trực tuyến

14
Fundamentals of Music Appreciation
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Music Appreciation

Newman, William S. ; Fishburn, Hummel ; Machlis, Joseph ; Tischler, Hans

Notes, 03/1956, Vol.13(2), p.294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/892447

Truy cập trực tuyến

15
An Introduction to Twentieth Century Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Twentieth Century Music

Stevens, Halsey ; Hansen, Peter S. ; Machlis, Joseph

Notes, 12/1961, Vol.19(1), p.70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/894068

Truy cập trực tuyến

16
Introduction to Contemporary Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Contemporary Music

Winham, Godfrey ; Machlis, Joseph ; Hansen, Peter S. ; Persichetti, Vincent ; Hanson, Howard

Perspectives of New Music, 21/1963, Vol.1(2), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832112

Truy cập trực tuyến

17
Rappresentazione di anima e corpo
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rappresentazione di anima e corpo

Kerman, Joseph ; de Cavalieri, Emilio ; Gubitosi, Emilia ; Banchieri, Adriano ; Allorto, Riccordo ; Puccini, Giacomo ; Machlis, Joseph ; Martin, Ruth ; Martin, Thomas

Notes, 09/1957, Vol.14(4), p.605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/893718

Truy cập trực tuyến

18
Rigoletto, Opera in 3 Acts
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigoletto, Opera in 3 Acts

Kerman, Joseph ; Verdi, Giuseppe ; Machlis, Joseph ; Puccini, Giacomo ; Grossman, Anne ; Grossman, Herbert ; Mozart, W. A. ; Dunn, Geoffrey ; Donizetti, Gaetano ; Hassall, Christopher

Notes, 06/1961, Vol.18(3), p.479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/895295

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music; essential listening, 2d ed.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, April, 2013, Vol.28(2)

ISSN: 0887-3763

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music; an introduction to perceptive listening, 11th ed., shorter version.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, April, 2011, Vol.26(2)

ISSN: 0887-3763

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (7)
 2. 1963đến1981  (6)
 3. 1982đến1996  (6)
 4. 1997đến2006  (9)
 5. Sau 2006  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38)
 2. Spanish  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Machlis, Joseph
 2. Little, Karen R.
 3. Newman, William S.
 4. Yusko, Stephen
 5. Kerman, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...