skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching user-oriented class associations for library classification schemes

Hsiao-Tieh Pu ; Chyan Yang

The Electronic Library, 2003, Vol.21(2), p.130-141 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470310470507

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching user-oriented class associations for library classification schemes.(library automation)

Hsiao - Tieh Pu ; Chyan Yang

The Electronic Library, April, 2003, Vol.21(2), p.130(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...