skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent robot navigation using view sequences and a sparse distributed memory.(Author abstract)(Report)

Mendes, Mateus ; Paulo Coimbra, A. ; Crisostomo, Manuel M.

Paladyn, Dec, 2010, Vol.1(4), p.240(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2080-9778

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent robot navigation using view sequences and a sparse distributed memory

Mendes, Mateus ; Paulo Coimbra, A. ; Crisóstomo, Manuel

Paladyn, 2010, Vol.1(4), pp.240-254 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2080-9778 ; E-ISSN: 2081-4836 ; DOI: 10.2478/s13230-011-0010-z

Toàn văn sẵn có

3
Intelligent Robot Navigation using View Sequences and a Sparse Distributed Memory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Robot Navigation using View Sequences and a Sparse Distributed Memory

Mendes, Mateus ; Coimbra, A. Paulo ; Crisóstomo, Manuel M.

Paladyn, Journal of Behavioral Robotics, 01/1/2010, Vol.1(4) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2081-4836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2478/s13230-011-0010-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...